Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku bohužel nelze snadno odpovědět. Lépe by bylo řešit vhodnost konkrétního sportu pro konkrétního pacienta, neboť zcela obecné doporučení prakticky dát nelze.
Vzhledem k tomu, že CF má velmi různorodé klinické projevy, bude jiné doporučení pro nemocného s těžkým plicním postižením, jiné pro nemocného s cukrovkou a jiné pro nemocného s osteoporózou.
Nemocní s CF mají vyšší energetickou potřebu a vysokou konentraci solí v potu. Obecně tedy je nutné při fyzické námaze hradit energetickou potřebu více než u běžné populace a rovněž hradit ztráty solí pocením.

Pokud jsou jakékoli problémy v této oblasti, je nevhodný jakýkoli sport, který je způsobuje. Stejně tak nejsou vhodné sporty, kde dochází k velkým změnám tlaku (potápění), příp. sníženému množství atmosférického kyslíku (vysokohorská turistika).
Je velmi prospěšné pravidelně posilovat fyzickou zdatnost jedince. Žádný běžný, rekreační sport není obecně pro jedince s CF kontraindikován, je však třeba dbát na to, aby se při pohybu nezadržoval dech. Také je důležité upravit pitný režim a častěji opakovat odpočinkové pauzy v průběhu cvičení.
Pokročilé plicní onemocnění nemocného limituje po stránce fyzické výkonnosti a přináší riziko pneumotoraxu při náhlých změnách barometrického tlaku. Míru tolerance fyzické zátěže si musí ověřit každý pacient sám a přizpůsobit jí námahu (běh, jízda na kole či plavání lze pochopitelně provozovat od rekreační až po vrcholovou úroveň). Z hlediska rizika plicní exacebrace jsou nevhodné činnosti s rizikem úrazu hrudníku (bolest vede ke zhoršení odkašlávání), jako je box a další kontaktní sporty. Z hlediska rizika pneumotoraxu pak zejména potápění, létání na padáku a lyžování, pokud je třeba překonat velké nadmořské výšky lanovkou apod. Pobyt ve vyšší nadmořské výšce (horolezectví apod.) je rovněž spojen s rizikem expozice nižšímu parciálnímu tlaku kyslíku a tedy jeho nedostatku v organismu.
Nemocným s cukrovkou léčeným inzulinem hrozí hypoglykémie, zejména při fyzické námaze a nedostatečném příjmu potravy. K tomu může dojít při každém sportu spojeném s fyzickou námahou, nejrizikovější jsou však ty, kde by případná ztráta vědomí mohla zmanenat i ohrožení života (cyklistika, motorismus).
U nemocných s osteoporózou hrozí riziko zlomenin a zborcení obratlových těl. Nevhodné jsou sporty s rizikem úrazů, se zvedáním břemen, skoky z výšky a rotačními pohyby (např. i tenis).
Nejdůležitějším doporučením ohledně sportování při CF tedy je: Vždy se řídit radou lékaře, jak velké fyzické zatížení při sportu je pro nás optimální.
zdroj : ECORN

facebook_page_plugin