Povinnosti členů Klubu

  • Uhradit každý rok do 30.6. členské poplatky
  • Hlásit všechny změny kontaktních údajů

Práva a výhody členů Klubu

  • možnost podílet se na činnosti Klubu a ovlivnit jeho směřování
  • možnost čerpat materiální/finanční pomoc (platí pouze pro řádné členy)
  • pravidelné zasílání dopisů Info a časopisu Slaný život

Nabídka sociálního poradenství je určena i nečlenům.

Úhrada členských poplatků

Výše členského poplatku činí 300 Kč za rok. Platit můžete převodem na účet nebo složenkou.

Příspěvek zasílejte na číslo účtu: 1921101329/0800, variabilní symbol udejte ten, který Vám byl vygenerován při přijetí do Klubu CF, do zprávy pro příjemce, napište celé jméno člena tj.pacienta. 

Povinností všech členů je uhradit poplatek každý rok do 30.6.

Typy členství

 

a) Řádné členství:

Řádným členem Klubu je nezletilý nemocný a nemocný bez způsobilosti k právním úkonům zastoupený rodiči (rodičem) nebo jinou oprávněnou osobou, která má způsobilost k právním úkonům.

Řádným členem je zletilý nemocný, který má způsobilost k právním úkonům.

b) Mimořádné členství:

Mimořádným členem se mohou stát všichni, kdo se zajímají o problematiku CF. Mimořádný člen nemůže čerpat materiální a finanční pomoc Klubu CF.

c) Čestné členství:

Čestnými členy  jsou osobnosti, které se významně zasloužily o řešení problematiky CF. Čestné členy navrhuje Výbor Klubu.

Všechny nové členy schvaluje Výbor Klubu.

Jak se stát členem Klubu

Řádným či mimořádným členem Klubu se stanete, vyplníte-li Přihlášku včetně Poučení o zpracování osobních údajů a zašlete je na adresu Klubu. Výbor Klubu pak schválí na své nejbližší schůzi Vaše členství.

Po zaslání přihlášky očekávejte, že Vás kontaktujeme a nabídneme Vám zaslání dalších informací či materiálů z Klubu. Zároveň Vás prosíme o zaplacení členského poplatku. Bližší informace o placení členských poplatků naleznete v přihlášce.

facebook_page_plugin