Finanční a materiální pomoc členům klubu CF

 

Nárok má pouze řádný člen Klubu CF, po uhrazení členského poplatku.

Pro rok 2017 Výbor Klubu CF uvolnil 200.000,-Kč na finanční pomoc. Příspěvky budou propláceny do vyčerpání této částky, o stavu čerpání budeme průběžně informovat! Všechny žádosti o finanční a materiální pomoc přijímáme nejpozději do 30. 11. 2017.

 1. Roční příspěvek:

 • výše příspěvku = 2000 Kč
 • příspěvek se vztahuje POUZE k léčbě CF, lze ho čerpat na: léky, vitamíny, nutridrinky, potraviny, doplatek za rehabilitační a dechové pomůcky (na které se nepřispívá nad rámec ročního příspěvku, viz bod 2)., úhrada dopravného (pro pacienta a jeho doprovod) související s roční kontrolou ve FN Motol, dezinfekční prostředky, papírové kapesníky a ubrousky
 • POZOR!!! příspěvek na moře se RUŠÍ! příspěvek na potraviny se RUŠÍ!

POSTUP pro uplatnění čerpání ročního příspěvku:

 • zaslat vyplněnou a podepsanou žádost o proplacení ročního příspěvku poštou nebo e-mailem,
 • žádost je ke stažení zde,
 • k žádosti se přikládají kopie zaplacených účtenek/faktur (nezahrnujte do žádosti o roční příspěvek faktury za pomůcky, které hradíme nad rámec ročního příspěvku, viz tabulka v bodě 2)
 • Klub CF proplácí příspěvky v následujícím měsíci po obdržení řádně podané žádosti,
 • příspěvek je nutno čerpat v celku: nevyčerpaný příspěvek propadá a nepřevádí se do následujícího roku.

2. Finanční pomoc nad rámec ročního příspěvku (příspěvek na pomůcky) 


Výbor uvolnil pro tento rok částku 60 000,-Kč.

Mimo ročního příspěvku přispíváme ještě na následující pomůcky:

Název pomůcky

Výše příspěvku

Nárok na dar

Acapella Choice

490,- Kč

1x/rok

Nebulizátor Pari LL

820,-Kč

1x/rok

Nebulizátor Pari LC+

250,-Kč

1x/rok

Inhalátor Pari Sinus

4.020,-Kč

1x za život

Inhalátor Pari SX

3.440,-Kč

1x za život

Inhalátor eFlow

12.230,-Kč

1x za život

Membrána k inhalátoru eFlow

580,-Kč

1x/rok

Nebulizátor a membrána k inhalátoru eFlow

850,-Kč

1x/rok

Oxymetr prstový

1.100,-Kč

1x za život

 

Pozn.

Výše uvedené pomůcky lze objednat u firmy MR Diagnostic (inhalátory, nebulizátory, membrány), Asker (Acapella Choice), COMPEK (oxymetry).


POSTUP pro uplatnění finanční pomoci nad rámec ročního příspěvku:

 • zaslat vyplněnou žádost o finanční příspěvek na danou pomůcku poštou nebo e-mailem,
 • žádost je ke stažení zde,
 • na každý příspěvek bude vystavena darovací smlouva (darovací smlouvu obdržíte ve dvojím vyhotovení, jedno vámi podepsané nám zašlete zpět do Klubu CF),
 • příspěvek bude převeden na číslo účtu uvedené v žádosti, případně je možné poslat peníze složenkou,
 • do pěti týdnů od podpisu darovací smlouvy s Klubem CF je třeba doložit kopii dokladu (faktury) o nákupu pomůcky, která je uvedená v darovací smlouvě.

 

Žádosti o veškerou finanční pomoc zasílejte:

Ing. Editě Schwarzové (administrativní pracovnice)

Klub nemocných cystickou fibrózou, Kudrnova 22/95, 150 00 Praha 5

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FOND SOCIÁLNÍ POMOCI

V akutních případech může člen požádat Klub CF o mimořádnou finanční pomoc. Žádosti posuzuje individuálně ředitelka ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a Výborem Klubu CF. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Simonu Zábranskou (ředitelku) na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sponzoři a partneři

NADACE ČEZ
NADACE ČEZ
NADACE ČEZ
Více...
MYLAN
MYLAN
MYLAN
Více...
PROFI CREDIT
PROFI CREDIT
PROFI CREDIT
Více...
ŽIVOT DĚTEM
ŽIVOT DĚTEM
ŽIVOT DĚTEM
Více...
P3 Logistic Parks
P3 Logistic Parks
P3 Logistic Parks
Více...
facebook_page_plugin