Zpracováno podle článku „Novorozenecký screening cystické fibrózy v České republice: závěry pilotní studie“ v časopise Česko-slovenská pediatrie, roč. 2007, 4. 4, s. 187-195

Včasná diagnóza u cystické fibrózy je považována za důležitý předpoklad dobré prognózy zdravotního stavu nemocných i známkou dobré lékařské péče v dané zemi. Je známo, že včasná léčba, dokonce již u pacientů, kteří dosud nevykazovali příznaky CF, významně prodlužuje jejich kvalitu a délku života (1). Aby mohla být CF včas diagnostikovaná, přímo se nabízí metoda tzv. novorozeneckého screeningu.

V České republice se v období let 1999-2005 zvýšil věk pacienta, kdy je stanovena diagnóza, na 1,2 roku (medián) oproti období do roku 1998, kdy činil 0,58 roku (medián). Tyto nepříznivé skutečnosti vedly CF odborníky k zahájení pilotní studie novorozeneckého screeningu CF s cílem zlepšit její diagnostiku (2). Tato studie měla sloužit jako podklad pro rozhodování o tom, zda MZ ČR zavede screening pravidelný.

Sponzoři a partneři

NADACE ČEZ
NADACE ČEZ
NADACE ČEZ
Více...
MYLAN
MYLAN
MYLAN
Více...
PROFI CREDIT
PROFI CREDIT
PROFI CREDIT
Více...
ŽIVOT DĚTEM
ŽIVOT DĚTEM
ŽIVOT DĚTEM
Více...
P3 Logistic Parks
P3 Logistic Parks
P3 Logistic Parks
Více...
facebook_page_plugin