mereni kvality pece o cf pacienty

Měli byste vědět, že měření kvality péče o nemocné CF v ČR provádíme prostřednictvím dotazníkového šetření spokojenosti pacientů. Tímto způsobem se měření kvality poskytované péče provádí ve všech vyspělých zdravotních systémech po celém světě. Měření kvality v oblasti ambulantní i hospitalizační péče zaměřené přímo na specifika u pacientů s cystickou fibrózou v ČR zatím chybí.

Naším posláním jako pacientské organizace je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou, proto je pro nás tento projekt logickým krokem jak toto poslání plnit.

Pravidelným vyplňováním dotazníků po každé kontrole, či hospitalizaci nám pomůžete zlepšit kvalitu poskytované péče.

Dotazník je zcela anonymní a může jej vyplnit dospělý pacient s cystickou fibrózou, nebo rodič, či zákonný zástupce nezletilého dítěte s cystickou fibrózou. Členství v Klubu CF není podmínkou pro vyplnění dotazníku.

Výsledky budeme každý rok vyhodnocovat a přednášet zástupcům všech CF center na odborné konferenci RECYF.

Samozřejmostí je zveřejnění výsledků na našich webových stránkách.

DOTAZNÍK VYPLNÍTE ZDE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PACIENTŮ ZA ROK 2018 A 2019.docx

facebook_page_plugin