Vážení členové,

rádi bychom Vás informovali, že ČAVO v nadcházejícím akademickém roce 2015/2016 navázalo spolupráci s FN Motol týkající se projektu 3D skenování obličeje.

Proč se ČAVO zapojilo do tohoto projektu?

Jedná se o dlouhodobou studii hodnocení vývoje obličeje zdravé české populace ze dvou pohledů, zaprvé formou longitudinální studie dětí od šesti do patnácti let věku, zadruhé formou tranverzálního zpracování nashromážděných dat (jedinců od narození do vysokého dospělého věku) s cílem vytvořit normy pro jednotlivé věkové kategorie s ohledem na pohlaví. Tyto normy pak dále slouží pro hodnocení pacientů s obličejovými malformacemi, získanými hemiparézami, faciální stigmatizací. Dále se jedná o výzkum navazující na dlouholetou spolupráci pracovníků PřF UK s rozštěpovými specialisty ve FNKV a FNM, zaměřenou na růst a vývoj kraniofaciální oblasti u pacientů s obličejovými rozštěpy.

V rámci studentského grantu ve spolupráci s ÚBLG FNM jako Národním koordinačním centrem pro vzácná onemocnění se rozbíhá další výzkumný projekt soustřeďující se na pacienty se vzácnými genetickými onemocněními.

Prosíme vás proto o spolupráci v nalezení takových dobrovolníků mezi vašimi členy!

Co je Faciální skener 3DMD Face?

Faciální skener 3DMD Face je přístroj sloužící ke snímání obličeje, jehož výstupem je přesný 3D model. Sestává ze šesti kamer, přičemž výstupem dvou kamer jsou fotografie, zbývající čtyři kamery snímají povrch obličeje. Princip snímání je čistě optický, nepředstavuje pro skenovaného jedince žádnou zátěž a je srovnatelný s fotografováním. Snímání trvá v řádu milisekund.

Koho potřebujeme?

Do tohoto projektu potřebujeme dobrovolníky z řad pacientů – rodiče s nemocnými dětmi i dospělé, kteří budou ochotni dostavit se do FN Motol na Oddělení klinické genetiky.

Koho kontaktovat, abych si mohl domluvit skenování?

3D skenování má ve Fakultní nemocnici na starosti paní Mgr. Veronika Cagáňová. Ta je k dispozici kdykoliv jednak na e-mailu a také na telefonu. Je nezbytné se na skenování předem domluvit přímo s paní magistrou Cagáňovou, aby s vámi počítala. 

Kontaktní informace jsouTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.tel.: 739 667 678.

Kam se dostavit? Oddělení klinické genetiky je umístěno v dospělé části FN Motol (modrý monoblok), uzel D, 3. patro. Plánek umístění ambulancí najdete na adrese http://www.fnmotol.cz/ublg/ambulance/.

Po příchodu na oddělení je vlevo recepce, kde je potřeba se ohlásit.

 Náhrada cestovného

Pro tento účel je jako náhrada cestovních výdajů z grantu vyhrazeno 500,- Kč na skenovaného jedince.

Prosíme vás tedy, poptejte se mezi vašimi členy, kdo bude mít zájem se zapojit do tohoto projektu a nechat se naskenovat. V případě zájmu se mohou obrátit přímo na paní magistru Cagáňovou nebo v případě jakýkoliv dotazů na náš e-mail. Pacienti nemusí být pouze z Prahy, mohou přijet i odjinud.

Zároveň prosíme i jednotlivé pacienty bez vlastních organizací, kteří mají zájem, aby se do tohoto projektu rovněž zapojili.

Těšíme se na vaše brzké odpovědi.

 S pozdravem,

Tým ČAVO

facebook_page_plugin