Téma sexuality se objevilo jako něco, co samotné nemocné zajímá a na co se ptají. Zpracovali jsme proto menší studii založenou na výpovědích nemocných CF. Její výsledky vám zde předkládáme.

K výzkumu sexuality nemocných CF jsme použili dva dotazníky. Prvním, obecným jsme porovnávali sexuální život nemocných CF v ČR se zdravou populací. Druhý, specifický zkoumal vliv onemocnění CF na kvalitu sexuálního života nemocných CF. Dotazníky jsme rozeslali nemocným CF starším 15 let – 73 mužům a 84 ženám. Odpovědělo 15 mužů a 35 žen. Odpovědi byly statisticky vyhodnoceny. Data z obecného dotazníku byla porovnána s daty o české populaci z roku 2003 (in Weiss, P., Zvěřina, J.: Sexuální chování obyvatel ČR III. DEMA, Praha 2004).

Obecný dotazník (Weiss a Zvěřina) zkoumá vývoj sexuálního chování, sexuální chování, sexuální zdraví, postoje a informovanost, spokojenost se sexuálním životem.
Specifický dotazník vytvořený pro účely této studie zjišťuje zdravotní stav, vliv CF na sexuální život, komunikaci o sexu s partnerem a s odborníky CF týmu a sebevědomí.

V této tabulce jsou uvedeny základní údaje o souboru:


muži ženy
počet odpovědí 17 35
průměrný věk 23,9 25,9
věk (minimum – maximum) 16 - 35 16 - 40
počet ženatých/vdaných (v %) 6,7 36

VÝSLEDKY

Sexuální vývoj /první schůzka, první polibek, první zamilování, první vztah delší než půl roku, první necking, první petting, první sexuální styk/
Ženy s CF se v uvedených charakteristikách neliší od zdravých žen v české populaci.
Muži s CF se liší od zdravých mužů v těchto charakteristikách: Větší část mužů dosud nemělo schůzku, méně jich mělo dlouhodobý vztah a častěji také nemají zkušenost se sexuálním stykem.

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Počet sexuálních partnerů
V celkovém počtu sexuálních partnerů je patrný rozdíl u žen ve věku 30-44 let, kdy populace udává 8 partnerů a CF ženy 5 partnerů.
V počtu dlouhodobých vztahů udávají ženy s CF ve věku 18-29 let 2 partnery oproti 3.
Ženy i muži s CF mají méně zkušeností se styky s příležitostnými partnery.
V celkovém počtu sexuálních partnerů se muži s CF neliší od zdravé populace. Muži s CF však měli 2 dlouhodobé vztahy oproti 3.

Sexuální potřeba
Více žen s CF uvádí, že pociťuje sexuální potřebu, tuto potřebu však mají méně často.
Až dvakrát více mužů s CF (36%) uvádí, že necítí sexuální potřebu. Také 27% mužů s CF nemá žádné sexuální vybití (oproti 9% v populaci).

Současný vztah a sex v něm
Větší procento žen s CF má (oproti zdravým ženám) dlouhodobý partnerský vztah a mají s tímto partnerem sex.
Výrazně méně mužů s CF žije v dlouhodobém partnerském vztahu.

Antikoncepce
Při prvním sexuálním styku i při styku s náhodnými partnery používají ženy s CF významně častěji antikoncepci. Se stálým partnerem používá antikoncepci méně žen s CF. Používané jsou: pilulka, kondom, HA náplast, přerušovaný styk.
Muži používají antikoncepci (včetně kondomu) výrazně méně často oproti zdravým mužům.

Postoje a informovanost, spokojenost /postoj k interrupci, předmanželskému sexu, prostituci, pornografii, skupinovému sexu, mimomanželským stykům, náhodnému sexu, masturbaci a k homosexualitě /
Ženy s CF jsou více konzervativní, mají však otevřenější postoj k homosexualitě a masturbaci.
Muži s CF jsou také konzervativnější, tolerantnější postoj mají k interrupcím.
Ženy i muži s CF se považují za lépe informované, než se považuje zdravá populace.
Ženy s CF jsou v sexu stejně spokojené jako ženy zdravé. U mužů klesá spokojenost s vzrůstajícím věkem (více než u zdravé populace).

Vliv CF na sexuální život (druhý dotazník)
Graf č. 1 ukazuje, jak vnímají nemocní vliv CF na jejich sexuální život. Z jednotlivých potíží vnímají nemocní nejvíce: únavu, zadýchávání se, nevýkonnost (u žen) a kašel (u mužů).

sexualita graf1

Graf č. 2 ukazuje, jestli informují nemocní o svém onemocnění svého partnera. Většina nemocných CF má pozitivní zkušenost se sdělením své diagnózy partnerovi.

sexualita graf2

Naprostá většina nemocných (mužů i žen) dává přednost dlouhodobým vztahům. Proč?

Ukázkové odpovědi žen:
Potřebuji se o partnera opřít a zcela mu důvěřovat. Potřebuji, aby pochopil CF. * Není pro mě jednoduché se seznámit. * Je těžké najít partnera, aby mu nevadilo, že mám CF.
Mám ráda jistotu. * Mám ráda, když vím, co od druhého čekat. * Chci mít v partnerovi oporu. * Jen v dlouhodobém vztahu mám možnost vybudovat skutečně hluboký vztah plný důvěry a lásky. * Mám už na to věk :-) a ráda bych měla vedle sebe toho pravého. * Plánuji rodinu. * Krátkodobé vztahy jsou na nic. * Neumím si představit hupsnout s někým do postele jen tak. * Chci mít s kým trávit volný čas. * Bohužel z plánovaných dlouhodobých často nakonec vyplynou krátkodobé. * Nyní mám několikaletý vztah. Dříve jsem se styděla za CF a bála se navázat dlouhodobý vztah, navazovala jsem tedy úmyslně neperspektivní vztahy se staršími muži.

Ukázkové odpovědi mužů:
Už jsem dostal rozum :-). * Jde o určitou formu jistoty. * Abych partnerku líp poznal. * Důležitá je pro mě vzájemná důvěra. * Chci opravdovou lásku, ne pomíjivou. * Mám rád jistotu, zázemí. * Sex bez lásky je nuda. * Už plánuji rodinu. * Jsem v takových vztazích daleko šťastnější. * Nejsem sukničkář.

Pokud jde o komunikaci s odborníky, muži i ženy s CF by se nejčastěji svěřili lékaři a psychologovi, muži častěji lékaři. Roli hraje bezpečí a porozumění, na 3. místě profesní odbornost (muži) a osobní sympatie (ženy). Graf č. 3 ukazuje, kolik nemocných mluvilo o problémech v sexuální oblasti se svým ošetřujícím CF lékařem.

Mluvíte o problémech ve Vašem sexuálním životě se svým ošetřujícím lékařem?

sexualita graf3

Poznámky k dotazníku a k tématu sexuality:

Ženy:

Jakým způsobem sdělit partnerovi, že jsem nemocná CF? Při sbližování mi to dělalo největší starosti.

S CF jsem nikdy co se týče partnerského života problémy neměla. Pokaždé, když jsem o své nemoci někomu řekla, bral to úplně normálně a snažil se mi být vždy oporou, až mě to v některých případech udivovalo.

Muži:
Inhaluji ráno a jsem u toho rád sám. Nerad nechávám děvčata u sebe přes noc, ale zároveň je nerad vyhazuju v noci :-).

Mě toto téma vůbec nezajímá. Připadá mi to moc choulostivé.

Skvělý nápad :). Díky za dotazník, mnoho jsem si při vyplňování ujasnil. Těším se na výsledky. Díky.

Závěr
Můžeme říci, že ženy s CF se v sexuálním vývoji a chování více blíží zdravé populaci. Muži s CF mají od zdravé populace více odlišností, které hovoří v jejich „neprospěch“ nebo „nižší kvalitu sexuálního života“. Starší muži s CF jsou také méně spokojeni se svým sexuálním životem než jejich vrstevníci. Nemocní CF uvádějí, že mají pozitivní zkušenost se sdělením faktu onemocnění svému partnerovi.
Ženy i muži jsou oproti zdravé populaci ve svých názorech na sexuální témata konzervativnější. Svoji informovanost v oblasti sexuality hodnotí CF nemocní lépe, než ji hodnotí zdravá populace.
Přesto však jen málo žen a mužů s CF uvádí, že CF ovlivňuje významněji jejich sexuální život. Velká část nemocných také zatím neměla potřebu o svých problémech v sexuální oblasti mluvit se svým CF lékařem.

Mgr. Helena Chladová
Mgr. Tereza Tesařová
Mgr. Pavla Hodková
MUDr. Libor Fila

 

 

facebook_page_plugin