Členství v klubu CF

Členové klubu nemocných cystickou fibrózou mají možnost čerpat materiální/finanční pomoc (platí pouze pro řádné členy), stejně tak jako se podílet na činnosti klubu a ovlivnit jeho směřování. Členové mají rovněž právo na pravidelné doručování informačních dopisů a časopisu Slaný život.

Typy členství

Řádné členství

Pacient s Cystickou fibrózou způsobilý k právním úkonům, nebo v zastoupení jiné oprávněné osoby, se způsobilostí k právním úkonům.

Mimořádné členství

Mimořádným členem se mohou stát všichni, kdo se zajímají o problematiku CF. Mimořádný člen nemůže čerpat materiální a finanční pomoc Klubu CF.

Čestné členství

Čestnými členy jsou osobnosti, které se významně zasloužily o řešení problematiky CF. Čestné členy navrhuje Výbor Klubu. Všechny nové členy schvaluje Výbor Klubu.

Povinnosti členů

Povinností všech řádných i mimořádných členů je uhradit každý rok do 30.6 členský poplatek ve výši 400,- Kč. Platbu lze provést bankovní transakcí, nebo prostřednictvím složenky. Poplatek zasílejte na číslo účtu: 1921101329/0800. Jako variabilní symbol zadejte individuální symbol, který vám byl vygenerován při přijetí do Klubu CF, do zprávy pro příjemce, napište celé jméno člena tj. pacienta.

Jak se stát členem

Řádným či mimořádným členem Klubu se stanete, vyplněním přihlášky a poučení o zpracování údajů (viz níže) a zasláním na adresu Klubu. Výbor Klubu poté schválí Vaše členství na své nejbližší schůzi. Po zaslání přihlášky očekávejte, že Vás kontaktujeme a nabídneme Vám zaslání dalších informací či materiálů z Klubu. Zároveň Vás prosíme o zaplacení členského poplatku.

Přihláška pro dětiPřihláška pro dospělé