Oxygenoterapie

K léčbě kyslíkem jsou indikováni pacienti, u nichž dochází k respiračnímu selhání. Kyslíková terapie pacientům ulevuje od pocitu dušnosti, může zlepšit kvalitu života a toleranci námahy, v některých případech prodlužuje život.

Co se dá dělat, když vlastní dech nestačí?

V konečné fázi onemocnění CF způsobuje selhání plic. Máme možnosti jak řešit nedostatek kyslíku v domácím prostředí i jak léčit závažnější stavy sofistikovanými systémy plicních ventilací v nemocnici (u CF bývá preferována neinvazivní cesta).

Dlouhodobou domácí oxygenoterapii

Dlouhodobou domácí oxygenoterapii (DDOT) může předepsat pouze pneumolog krajské nebo fakultní nemocnice, tedy každé CF centrum v ČR. Máme dvě možnosti, ze kterých vybrat vhodné zařízení pro DDOT. A to kyslíkové koncentrátory nebo kapalný lékařský kyslík tzv. Homelox. Obě tyto možnosti poskytují pacientovi i variantu pro pohyb mimo domov. Po vypršení indikace z důvodu zlepšení zdravotního stavu či úmrtí pacienta je nutné tuto skutečnost dodavateli neprodleně oznámit a přístroj vrátit.

Minimální denní doba, po kterou má být kyslík inhalován, je 16 hodin, jednotlivé pauzy nesmějí být delší než 2 hodiny. Kyslík je aplikován obvykle pomocí kyslíkových brýlí, výjimečně obličejovou maskou. Pravidelné měření saturace (hodnoty okysličení krve) se stává nedílnou součástí léčby. Proto je nutné mít doma kvalitní pulzní oxymetr. O správném nastavení průtoku kyslíku, míře jeho užívání a o tom, jaké hodnoty okysličení krve je vhodné udržovat, se pacient zásadně domlouvá se svým CF lékařem.

Inhalace kyslíku může způsobit suchost nosní sliznice, proto je vhodné zvlhčovat sliznice použitím nosního spreje např. Vincentkou. V případě, že pacient a jeho blízcí nerespektují bezpečnostní opatření pro manipulaci s kyslíkovými přístroji, při použití kyslíku hrozí riziko popálenin a hoření. Proto jsou také z léčby kyslíkem vyloučeni aktivní kuřáci. Je požadována prokazatelná doba nekouření po dobu nejméně 6 měsíců.

Linde Healthcare je dodavatelem kyslíkových koncentrátorů a zásobníků Homelox v ČR. Zajištují servis a závozy zásobníků.

Linde-healthcare.cz

Kyslíkové koncentrátory

Koncentrátor kyslíku separuje kyslík z okolního vzduchu. Pracuje na principu pokročilé fyzikální adsorpční teorie – za normální teploty a tlaku v místnosti oddělí kyslík ze vzduchu pomocí tlakových změn.

Jsou určeny pouze k domácímu použití. Maximální možný průtok kyslíku je 5 l/min. Pokud vám pojišťovna schválí pouze stacionární kyslíkový koncentrátor, dostáváte se do poměrně nešťastné situace, protože nemáte zdroj kyslíku pro případný pobyt mimo domov.

V současné době jsou k dispozici kromě stacionárních koncentrátorů do elektřiny také malé přenosné koncentrátory kyslíku. Jde o přístroje s hmotností do 5 kg, kde zdrojem elektrické energie je baterie, kterou lze nabíjet ze sítě 220 V anebo v autě 12 V. Maximální možný průtok kyslíku v kontinuálním režimu je 2 l/min. Pronájem přenosného koncentrátoru kyslíku SimplyGoTM je za určitých podmínek hrazen zdravotní pojišťovnou (od roku 2015). Mobilní kyslíkový koncentrátor je možné předepsat vždy jen v kombinaci se stacionárním koncentrátorem kyslíku.

Pro členy Klubu CF vedeme půjčovnu, ze které tyto přístroje zdarma zapůjčíme.

Zapůjčit kyslíkový koncentrátor

Homelox®

Zásobník na kapalný lékařský kyslík umožňující bezpečně uchovávat velké množství plynu u pacienta doma. Tento zásobník případně zásobníky zpravidla 1x týdně dodavatel mění za jiný naplněný.

Systém obsahuje stacionární zásobník a přenosnou jednotku, do které je možno přečerpat kyslík podle potřeby ze stacionárního zásobníku. Tato přenosná jednotka umožňuje inhalaci kyslíku mimo domov.

Pro přidělení mobilního zdroje kyslíku je kromě prokázaného nedostatečného okysličení krve s pozitivním kyslíkovým testem nutné splnit také tzv. kritéria mobility. K přidělení kapalného kyslíku jsou také indikováni pacienti zařazení na čekací listinu pro transplantaci plic.