Sociální poradenství

Poskytujeme bezplatné sociální poradenství nemocným s CF a jejich blízkým. Nejste si jisti, zda máte nárok na dávky státní sociální podpory? Řešíte jinou tíživou situaci v souvislosti s onemocněním nebo péčí o nemocného pacienta CF, a potřebovali byste se o tom poradit? Jsme tu pro vás.

S čím vám rádi pomůžeme

 • Vyslechneme vás

  Vyslechneme vás a podrobně s vámi probereme vaši situaci. Společně se pokusíme najít nejlepší možná řešení, či alternativy.

 • Podpoříme vás

  Emočně vás podpoříme. Stabilizujeme váš psychologický stav, nebo právní situaci.

 • Pomůžeme vám se orientovat

  Vysvětlíme vám jak funguje oblast státní sociální podpory a hmotné nouze. Pomůžeme vám podat příspěvek na péči, žádost o invalidní důchod, průkaz OZP, atp.

 • Spojíme vás s odborníky

  Pomůžeme vám najít kontakty, případně kontaktovat organizace, či odborníky zabývající se podobnou problematikou v místě vašeho bydliště.

Příspěvek na péči

Je Vašemu dítěti více než 1 rok, chtěli byste požádat o příspěvek na péči a nevíte jak na to? Co pro to musíte udělat a jak bude celý proces probíhat? Potřebujete poradit?

Podrobnosti

Průkaz osoby zdravotně postižené

Průkaz osoby zdravotně postižené může pomoci řešit řadu složitých životních situací. Pacient CF může o tento průkaz požádat a my Vám rádi poradíme, jak na to a jaké podklady by bylo vhodné shromáždit.

Podrobnosti

Sociální šetření v rodině

Požádali jste o příspěvek na bydlení nebo průkaz OZP? Bude nezbytné se připravit na příchod sociálního pracovníka. Jak se na sociální šetření vhodně připravit najdete zde.

Podrobnosti

Invalidní důchod

V závislosti na životní situaci, kterou aktuálně řešíte, je možné požádat o invalidní důchod. S náležitostmi jednotlivých žádostí a procesním postupem jsme připraveni Vám poradit.

Podrobnosti

Ostatní sociální dávky a dávky hmotné nouze

Zvládnout obtížnou sociální situaci Vám mohou pomoci další dávky státní sociální podpory. Kdo a jak o ně může požádat, se dozvíte v této sekci.

Podrobnosti

Komu jsou naše sociální služby určeny

Sociální poradenství je poskytováno nemocným s CF, nemocným diagnostikovaným jako CFRD (atypické formy CF), či lidem s podezřením na tyto diagnózy. Poradenství je určeno i pro jejich rodiny, opatrovníky a blízké osoby. Minimální věk pro poradenství je 16 let. Pokud není věková hranice splněna, musí být jednání osobně přítomen zákonný zástupce.

Sociální poradenství je poskytováno pouze občanům České republiky nebo lidem dlouhodobě pobývajícím na území ČR, jejich rodinám, opatrovníkům, či blízkým. Není naopak poskytováno osobám s agresivním chováním, pod zjevným vlivem alkoholu, či jiných omamných látek.

Často kladené dotazy

Než se nás rozhodnete kontaktovat přímo, projděte si nejčastěji kladené dotazy. Možná svůj problém dokážete vyřešit hned.

Která sociální pracovnice je vhodná k řešení mého problému?

Sociální pracovnice Mgr. Alžběta Slavíčková vám pomůže s žádostmi a odvoláním v těchto případech: důchod, žádost o průkaz osoby zdravotně postižené, žádost o příspěvek na péči, ostatní sociální dávky a dávky hmotné nouze.

Sociální pracovnice Mgr. Barbora Kožnarová poskytuje základní sociální poradenství, vede s klienty mediaci, nabízí psychosociální podporu pomocí telefonní, e-mailové i osobní konzultace a účastní se edukačních pobytů. Zároveň se na ní můžete obracet v souvislosti s projektem Patronů rodičů, jehož je koordinátorkou. Organizuje víkendové pobyty rodičů a víkendové setkání Patronů rodičů.

Proč mediace trvá tři hodiny?

Jedno mediační sezení trvá opravdu tři hodiny. Je to hlavně z toho důvodu, aby obě strany dostaly dostatek prostoru pro vyjádření se k tomu, jak situaci vidí a jak se cítí. Aby strany došly k vzájemnému pochopení, je třeba tento proces neuspěchat. U rodinných kauz zároveň zpravidla jedno sezení nestačí. Je dobré se setkat alespoň dvakrát či třikrát. U náročnějších kauz je třeba se setkat vícekrát. Uvědomte si, že některé spory a konflikty trvají týdny, měsíce či roky. Takové věci nelze vyřešit za pár minut.

Kontakt na sociální poradkyně

Kontaktujte nás telefonicky, mailem, nebo se osobně zastavte v naší poradně na adrese Klubu nemocných cystickou fibrózou. Před návštěvou je však nutné dopředu zavolat a domluvit se.

avatar-image

Mgr. Barbora Šitinová

Sociální poradenství a mediace

(+420) 773 586 325

sitinova@klubcf.cz

avatar-image

Mgr. Alžběta Slavíčková

sociálně právní poradenství

(+420) 777 666 156

socialnepravni@klubcf.cz