Finanční a materiální pomoc

Klub CF poskytuje svým řádným členům finanční pomoc ve formě ročních příspěvků na léčbu a fondu sociální pomoci , který napomáhá rodinám a pacientům v hmotné nouzi. V roce 2021 jsme na finanční pomoc členům vynaložili částku 469.906,- Kč a podpořili jsme tak 236 pacientů. Všechny žádosti o finanční a materiální pomoc přijímáme nejpozději do 30.11.2022.

100 %

Aktuálně bylo vyčerpáno 0,- Kč z ročního fondu. Stav k lednu 2022.

1Roční příspěvek na léčbu

Řádný člen Klubu CF má nárok na čerpání ročního příspěvku ve výši 2000,- Kč. Tento příspěvek lze uplatnit pouze k léčbě CF, tedy na léky, vitamíny, nutridrinky, doplatek za rehabilitační a dechové pomůcky, úhradu dopravného (pro pacienta a jeho doprovod) související s roční kontrolou ve FN Motol, dezinfekční prostředky, papírové kapesníky a ubrousky.

Jak uplatnit roční příspěvek

Pro uplatnění ročního příspěvku je nutné zaslat vyplněnou žádost, buď mailem na schwarzova@klubcf.cz, nebo poštou na adresu klubu. K žádosti je nutné přiložit kopie zaplacených účtenek/faktur o jejichž proplacení klub žádáte. Na tomto daňovém dokladu musí být pouze položky týkající se léčby CF. Příspěvky jsou propláceny v následujícím měsíci po obdržení řádně podané žádosti. Roční příspěvek je nutno čerpat v celku. Nevyčerpaná část příspěvku propadá a není možné ji převést do následujícího roku. Podmínkou pro čerpání ročního příspěvku je uhrazený členský poplatek v daném roce.

Žádost ke stažení

2Fond sociální pomoci

Klub CF pomáhá i rodinám v hmotné nouzi, matkám samoživitelkám nebo dospělým pacientům, kteří se ocitli ve složité životní situaci. V těchto případech může člen požádat Klub CF o mimořádnou finanční pomoc. Se sociálním pracovníkem sepíše žádost o finanční podporu, kterou schvaluje Výbor Klubu CF.

Kam se obracet

Žádosti o veškerou finanční pomoc zasílejte naší office managerce mailem, nebo na dresu klubu CF na adresu Kudrnova 22/95, 150 00 Praha 5.

avatar-image

Ing. Edita Schwarzová

Office manager

(+420) 776 889 257

schwarzova@klubcf.cz