Profesní život

Pacienti s CF by měli ideálně volit taková zaměstnání, která jim umožňují skloubit náročný léčebný režim, hygienické podmínky a možnost zvýšené nepřítomnosti na pracovišti. I přes tato omezení se jim své pracovní uplatnění daří nalézt stejně dobře jako většině zdravých lidí.

Pracovní specifikace u CF

Cystická fibróza přináší do života každého pacienta určitá omezení. V pracovní oblasti se jedná především o dodržování léčby s ohledem na pracovní dobu, častější nepřítomnost a zvýšené hygienické nároky. Tyto kritéria by měl zvážit každý, kdo se uchází o zaměstnání a vybírat takové, které je v souladu s jeho léčbou a zdravotním stavem.

Pacient s CF by se měl vyhýbat pracovním podmínkám v prašném prostředí, fyzicky náročným zaměstnáním, pracím na směny a s nočním provozem, zvýšeným stresovým prostředím, zaměstnáním u pásu a častým cestováním do zahraničí. Naopak by se měl zaměřit na výběr zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek, s pružnou pracovní dobou, možností práce z domu a pravidelnými přestávkami na jídlo a inhalace.

Zaměstnání a ZP

Pokud máte průkaz ZTP, informujte o této skutečnosti svého zaměstnavatele. Ten může čerpat příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Dále má zaměstnavatel nárok na příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením. Pokud je zaměstnána osoba se zdravotním postižením má zaměstnavatel nárok na snížení daně z příjmu o 18 000 Kč na každého zaměstnance, který má zdravotní postižení. Za zaměstnance s těžkým zdravotním postižením o 60 000 Kč.

Chráněná pracovní místa

Chráněná pracovní místa jsou především na chráněných pracovištích. Zde musí podle zákona pracovat alespoň 60 % lidí se zdravotním postižením. Dohoda se na takové pracovní místo uzavírá na dobu tří let za spolupráce s Úřadem práce.

Často kladené dotazy

Než se nás rozhodnete kontaktovat přímo, projděte si nejčastěji kladené dotazy. Možná svůj problém dokážete vyřešit hned.

Jaké zaměstnání je pro mě vhodné, pokud mám cystickou fibrózu?

Pacientům s cystickou fibrózou doporučujeme především kancelářskou práci. Vhodné je zaměstnání s pružnou pracovní dobou, možnost práce z domova. Vhodné je zvolit fyzicky méně náročné zaměstnání, které se dá skloubit s léčebným režimem (pravidelné přestávky na jídlo a inhalaci). Výběr zaměstnání však záleží na celkovém stavu pacienta, na tom, jak se cítí a co mu doporučí CF lékař. Proto doporučujeme výběr zaměstnání s CF lékařem konzultovat, je třeba situaci posuzovat individuálně. Za nevhodné se považuje práce na směny, noční směny, prašné prostředí, zvýšené stresové prostředí a časté cestování do zahraničí.

Je možná součinnost Klubu v případě nejasností ohledně onemocnění a CF režimu ve škole/školce/zaměstnání?

Ano, rádi vám pomůžeme zodpovědět učitelům, ředitelům škol a zaměstnavatelům jejich otázky. Pro učitele máme připravenou Příručku pro učitele. Naše sociální pracovnice si může domluvit osobní nebo online schůzku s učiteli nebo zaměstnavateli a vše jim ujasnit.

Jak je to s invalidním důchodem, plným úvazkem a výší mzdy?

Teoreticky lze mít plný úvazek současně s plným pracovním úvazkem. Dle zákona můžete mít výdělek a výše mzdy není nijak omezena. Jde především o to, že pracovní zatížení by mělo odpovídat Vašemu zdravotnímu stavu, a to i co se týče odpracovaných hodin. Příklad: Člověk se sníženou mobilitou pravděpodobně nebude moci vykonávat např. práci skladníka. Zákon neobsahuje žádné omezení ohledně práce, jakou mohou invalidní důchodci vykonávat. Omezen není ani maximální výdělek. Stejně tak je možné si přivydělat jako OSVČ – invalidní důchod zde není překážkou. Je nutné ale brát v potaz stupeň invalidity. Například ve třetím stupni invalidity nelze pracovat na plný úvazek ani na poloviční úvazek, protože takové pracovní zatížení neodpovídá snížené pracovní schopnosti pro třetí stupeň invalidity. V praxi by to ale zcela jistě znamenalo, že při přeposouzení po uplynutí platnosti posudku, (někdy přeposuzují z moci úřední i když platnost posudku ještě neskončila) by vám III. stupeň sebrali a dali třeba jen první stupeň nebo by mohl být invalidní důchod úplně odebrán, pokud byste pracovali na plný úvazek bez výrazných omezení.

Kontakt na sociální poradkyně

Pokud byste potřebovali poradit ohledně vašeho zaměstnání, obraťte se na sociální pracovnici Klubu.

avatar-image

Mgr. Alžběta Slavíčková

sociálně právní poradenství

(+420) 777 666 156

socialnepravni@klubcf.cz

avatar-image

Mgr. Barbora Šitinová

Sociální poradenství a mediace

(+420) 773 586 325

sitinova@klubcf.cz