Hygienický režim

Optimální cesta je předcházet infekcím dýchacích cest. Infekce mohou v plicích způsobovat nevratné změny a ty pak zhoršují vyhlídky pacientů. Níže si můžete přečíst doporučení jaká opatření dodržovat.

Najít rovnováhu mezi tím co vše pacient nesmí nebo by neměl a tím aby žil co nejvíce plnohodnotným životem je mnohdy veliký oříšek. V podstatě bychom však mohli říct, že jde jen o trochu přísnější pravidla hygieny. Je důležité pravidelně odevzdávat sputum a sledovat své výsledky. Odborníci doporučují také pravidelné očkování proti chřipce.

Mějte na paměti, že riziko infekce nelze nikdy úplně odbourat a proto by veškerá opatření měla být dodržována zejména s ohledem na psychickou pohodu v rodině.

Hygiena v běžném životě

Přizpůsobit své chování v běžném životě nárokům na hygienický režim CF nemocných se může jevit složitě. Přečtěte si o zásadních pravidlech a doporučení v domácnosti a mimo ni, nebo o tom jak správně dezinfikovat inhalátor.

Podrobnosti

Hygiena v nemocnici

Čeká vás ambulantní kontrola či hospitalizace? Zde se můžete dočíst, jaká opatření dodržovat abyste se v prostředí nemocnice maximálně ochránili.

Podrobnosti

Bakterie

I přes veškerou snahu se může stát, že se v plicích nemocného CF některá bakterie prokáže. Většinou je pak třeba nasadit adekvátní léčbu a pokusit se bakterii z plic a dýchacích cest vymýtit. S některými lze úspěšně bojovat i přes případnou chronickou kolonizaci. S jinými bakteriemi je to složitější.

Podrobnosti

Izolační režim pacientů s Cystickou fibrózou

Oproti jiným diagnózám je CF velmi specifická tím, že není vhodné aby se pacienti vzájemně stýkali. Nemocní mají plíce kolonizovány různými bakteriemi, které jsou pro průběh onemocnění různě zásadní. Při osobním setkání může dojít k přenesení z jednoho pacienta na druhého a to je nežádoucí.

Existují tři základní skupiny pacientů, které od sebe izolujeme:

  1. Pacienti bez infekce (nekolonizovaní), příp. s infekcí zlatým stafylokokem
  2. Pacienti s infekcí Pseudomonas aeruginosa
  3. Pacienti s infekcí Burkholderia cepacia

Pro každou skupinu je vyhrazený určitý den pro ambulantní kontroly v CF centru a stejně tak v případě potřeby leží na různých lůžkových odděleních.

Můžeme se setkat s dalšími ojedinělejšími kolonizacemi např. MRSA, Mycobacerium A. a jiné. Ty lékaři většinou řeší individuálně.

V závislosti na organizaci daného CF centra je možné, že během kontroly potkáte další pacienty s CF v čekárně. Jak se v takovém případě chovat si přečtete v odkazu Opatření v nemocnici. Víme, že někteří dospělí pacienti toto doporučení zcela nerespektují. Pokud se přesto setkají, neměli by se potkávat v uzavřeném prostoru, nikdy by na sebe neměli sahat, objímat se, sdílet jídlo ani pití. Měli by se chránit rouškou a dodržovat 2 metry odstup. S větším důrazem nedoporučujeme scházet se pacientům s odlišným mikrobiologickým nálezem.

U sourozenců, kteří mají oba CF je separátní režim samozřejmě vyloučen. V případě kolonizace některou bakterií bývají touto bakterií nakonec kolonizovaní sourozenci společně.