Zapojení firem

Po celé České republice najdete malé i velké podniky, které svou důvěru vložili v Klub CF. Pevně věříme, že si nás vybrali, protože za námi jsou vidět výsledky naší práce, které skutečně pomáhají zkvalitnit život pacientům s cystickou fibrózou v celé naší zemi. Svou práci se snažíme dělat s určitou přidanou hodnotou, profesionálně a přitom srdcem.

Zapojení firem může mít různé podoby. Můžete angažovat své zákazníky, zaměstnance, můžete se aktivně podílet na akci ve veřejném prostoru. Nejjednodušším způsobem je pak dar. Darem mohou být nejen finanční prostředky, hmotné věci ale i práce a služby. Dle přání dárce a výše jeho podpory samozřejmě nabízíme adekvátní protiplnění. Zkrátka se vždycky můžeme domluvit tak, aby podpora naší organizace proběhla ku spokojenosti obou stran.

Samozřejmostí je potvrzení o přijetí daru, které můžete uplatnit pro účely ponížení základu daně z příjmu. A to FO (pro dary v celkové výši 1000,- Kč a nebo vyšší) a PO (pro dary v celkové výši 2000,- Kč a nebo vyšší).

Chci se stát partnerem

Chci poskytnout finanční dar

Pokud vám stačí projevit své filantropické smýšlení poskytnutím finančního daru v náš prospěch, věřte, že tento způsob podpory je pro nás vítaný v jakékoli výši. Váš dar využijeme na pomoc nemocným s cystickou fibrózou (zapůjčení pomůcek, příspěvek na léky, příspěvek na inhalátory a jeho komponenty, příspěvek na rehabilitační pomůcky), na sociální službu pro nemocné a jejich rodiny a na provoz pacientské organizace Klubu nemocných cystickou fibrózou. Kontaktujte naše koordinátorky péče o dárce a domluvte se na vystavení darovací smlouvy.

Jak funguje odečet daru ze základu daně?

1) Fyzické osoby
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
1) Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)
Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění maximálně do výše 10 % z již sníženého základu daně, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok.
Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.
Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Jak zapojit zaměstnance

Motivujte své zaměstnance, ať podporují stejnou organizaci jako vy. Jednak vaši zaměstnanci mohou v rámci své pracovní doby pomoci s konkrétním úkolem u nás v Klubu CF, mohou jako dobrovolníci pomoci při akcích pro veřejnost, či pomohou sdílením na sociálních sítích.

Dále můžete vybírat prostředky během firemní akce, někdo vybírá pokuty za pozdní příchody, jinde zas vyhovuje dohoda o srážce ze mzdy (každý měsíc tak věnují zaměstnanci mzdu za 1h své práce Klubu CF). Pořádali jsme například společné snídaně se zaměstnanci, kde bylo možné zakoupit zákusky a kávu v náš prospěch.

Jak zapojit zákazníky

Zapojení zákazníků se samozřejmě odvíjí od předmětu vaší podnikatelské činnosti. Typickou variantou je možnost v e-shopu přihodit do košíku určitou částku, která pak putuje na pomoc Klubu CF. Můžete také zařadit do nabídky dárkové vouchery, jejichž zakoupením podpoříte Klub CF stejným způsobem. Můžete odvádět určité procento z ceny zboží, umístit na prodejně naši sbírkovou kasičku, atd. Skvělou motivací může být příslib znásobení daru, pokud se vybere konkrétní částka a podobně.

Chci se stát firemním partnerem

Víte, že byste nám chtěli pomoci? Nejste si jistí jakou formou se zapojit? Spojte se s námi, máme zkušenosti a nápady. Věříme, že nalezneme způsob spolupráce, který bude vyhovovat vám i nám. Neváhejte kontaktovat Lenku, která se věnuje péči o dárce.

avatar-image

Bc. Lenka Johannová, DiS.

Grantový specialista

(+420) 608 946 762

johannova@klubcf.cz