CF Centrum Praha

CF CENTRUM FN MOTOL – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Adresa : Fakultní nemocnice v Motole , V Úvalu 84, 15006 Praha 5

Centrum cystické fibrózy

 

Lékaři:

Mudr. Doušová Tereza Ph.D. , tel.: 702 013 011, tereza.dousova@fnmotol.cz

Mudr. Skalická Veronika, tel.: 702 000 082, veronika.skalická@fnmotol.cz

Mudr. Jana Bartošová, tel.: 702 001 934, jana.bartosova@fnmotol.cz

 

Zdravotní sestry:

Alena Koubová, tel.: 224 432 230

Jitka Nová, tel.: 224 432 227

cfdeti@fnmotol.cz

 

Laboratoř potního testu

Eva Kinclová, tel.: 224 432 272

 

Fyzioterapie:

cffyzio@fnmotol.cz

Mgr. Aneta Klolářová

Mgr. Tereza Příkazká

 

Antropologie: tel.: 224 432 260, antropo@fnmotol.cz

Nutriční terapeut:

cfnutricni@fnmotol.cz

Mgr. Jana Macková – jana.mackova@fnmotol.cz

Mgr. Radka Kročová – radka.krocova@fnmotol.cz

 

 

 

 

CF CENTRUM FN MOTOL – DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

Adresa: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Pneumologická klinika 2.LF a FN Motol

Kontakt sekretariát:

tel.: 224 436 600, pneumologie@fnmotol.cz

Magdaléna Vaňkátová

Alexandra Klímová

 

Lékaři:

Doc.MUDr. Libor Fila, Ph.D. – tel.: 702 024 109,  libor.fila@fnmotol.cz

MUDr. Alžběta Grandcourtová – alzbeta.grandcourtova@fnmotol.cz

MUDr. Katarína Kalincová – katarina.kalincova@fnmotol.cz

MUDr. Nela Šťastná – nela.stastna@fnmotol.cz

 

 

Zdravotní sestry:

Václava Křížová – 224 436 646

Oksana Boikiv – 224 436 646

 

Nutriční terapie:

Mgr. Jana Macková – jana.mackova@fnmotol.cz

Mgr. Radka Kročová – radka.krocova@fnmotol.cz

 

Psycholožka:

Mgr. Pavla Hodková – tel.: 721 100 359 – pavla.hodkova@fnmotol.cz

 

Fyzioterapie:

Marek Lekeš, DiS. – marek.lekes@fnmotol.cz

Mgr. Lenka Babková – lenka.babkova@fnmotol.cz

 

Sociální pracovník:

Mgr. Václav Ježek – vaclav.jezek2@fnmotol.cz (pouze při hospitalizaci)

 

Laboratoř potního testu:

telefon: 224 432 272