Zapůjčení přístrojů a pomůcek

Klub CF poskytuje řádným členům možnost zapůjčení pomůcek a přístrojů v případě, že jejich vlastní zařízení je toho času nefunkční, eventuelně člen čeká na vyřízení dodání pomůcky od pojišťovny. Klub CF neprovádí opravy přístrojů, ani neposkytuje náhradní díly. Veškerá výpůjčka pro členy Klubu CF je zdarma. Servis zapůjčovaných přístrojů zajišťuje Klubu CF na vlastní náklady.

Podmínky zapůjčení pomůcek

Pomůcky a přístroje zapůjčujeme na dobu 2 měsíců (Simeox na 1 měsíc). Po dohodě je možné dobu výpůjčky prodloužit. Pokud člen zapůjčenou pomůcku před vypršením výpůjční doby již nevyužívá, žádáme o její vrácení do Klubu CF. Množství pomůcek k výpůjčce máme omezené. Pomozte nám proto poskytnout pomůcku dalšímu žadateli.

U pomůcek, které nejsou „přenosné z pacienta na pacienta“ (např. nebulizátory, hadice, membrány, accapella, Pari O-PEP, nádechové filtry) požadujeme jejich vrácení zpět, nepoužívané a originálně zabalené. V případě zapůjčení pomůcek a přístrojů prosíme členy, aby vraceli zpět vše tak, jak jim bylo zapůjčeno, vč. návodů na obsluhu přístrojů, dobíjecích kabelů atd. Podmínkou zapůjčení pomůcky je též uhrazený členský poplatek v daném roce.

Kontakt na zápůjčky

Způsob předání

Pomůcky a přístroje je možné po předchozí dohodě vyzvednout osobně (ev. prostřednictvím pověřené osoby) přímo v Klubu CF nebo je zasíláme prostřednictvím Zásilkovny (člen hradí dopravu). Kyslíkové přístroje a přístroj Simeox vydáváme pouze osobně, nezasíláme.

1SIMEOX

Přístroj Simeox slouží k aktivaci hlenu především v dolní části plic. Hlen je pomocí speciálního signálu přeměněn do kapalnější formy, mobilizován a vypuzován ven. Léčba probíhá prostřednictvím jednotlivých terapií s fyzioterapeutem. Simeox je určen primárně pro pacienty s cystickou fibrózou, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) , astmatem a bronchiektáziemi.

Přístroj zapůjčujeme na dobu 1 měsíce. Je nutné předchozí řádné proškolení fyzioterapeutem. Při vypůjčení přístroje požadujeme potvrzení od fyzioterapeuta o proškolení v řádu 5 cyklů. Při špatné technice inhalace je práce s tímto přístrojem neúčinná. 

Při výpůjčce poskytujeme filtr s 10ti či 25ti cykly. Vydání tohoto filtru je zpoplatněno částkou 200,- Kč.

Kontakt pro zápůjčky

Vaše požadavky na zapůjčení přístrojů a pomůcek směřujte na naši office managerku.

avatar-image

Ing. Edita Schwarzová

Office manager

(+420) 776 889 257

schwarzova@klubcf.cz