CF Centrum Brno

CF CENTRUM FN BRNO – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Adresa: FN Brno, Dětská nemocnice, Klinika dětských infekčních nemocí, Černopolní 22a, 613 00  Brno

Telefon: 532 234 555

Email: kdin-cfdeti@fnbrno.cz

 

Lékaři:

MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. – tel.: 737 364 862 – homola.lukas@fnbrno.cz

MUDr. Miriam Malá  – mala.miriam@fnbrno.cz

MUDr. Žaneta Grácová  – gracova.zaneta@fnbrno.cz

MUDr. Barbora Jeřábková –jerabkova.barbora2@fnbrno.cz

MUDr. Alena Holčíková – holcikova.alena@fnbrno.cz

Telefon: 532 234 554

MUDr. Renata Gaillyová – genetička – gaillyova.renata@fnbrno.cz

 

Zdravotní sestry:

Alena Kučerňáková (ambulance) – – tel.: 532 234 554 –  kucernakova.alena@fnbrno.cz

Dagmar Krausová (potní testy) –tel.: 775 861 014 –  krausova.dagmar@fnbrno.cz

Eva Musilová, DiS. (ambulance) – tel.: 532 234 554 –  musilova.eva@fnbrno.cz

Dana Havlínová (ambulance) – tel.: 532 234 554 – havlinova.dana@fnbrno.cz

Bc. Kateřina Krátká, DiS. (lůžková stanice) – kratka.katerina@fnbrno.cz

Kateřina Prchalová, DiS. (lůžková stanice) – prchalova.kateřina@fnbrno.cz

 

Fyzioterapie:

Andrea Brachová – brachova.andrea@fnbrno.cz

 

Psychologie:

Mgr. Jan Machala -tel.: 532 234 987 –  machala.jan@fnbrno.cz

Mgr. Martina Tichá – tel.: 532 234 237 –  ticha.martina@fnbrno.cz

 

Nutriční terapeut:

Lenka Slavíčková – tel.: 532 234 779 –  poradna_vyzivy@fnbrno.cz

 

Sociální pracovník:

Bc. Lenka Ryšavá, DiS. – tel.: 532 234 747 –  rysava.lenka2@fnbrno.cz 

 

Koordinátorka:

Mgr. Gabriela Fialová – tel.: 737 081 363 – fialova.gabriela@fnbrno.cz

 

 

 

 

CF CENTRUM FN BRNO – DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

Adresa: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno, Jihlavská 2, 625 00  Brno

Telefon: 532 231 111

 

Lékaři:

MUDr. Pokojová Eva – tel.: 532 232 400  –   pokojova.eva@fnbrno.cz

Ambulnce čtvrtek 7:00 -15:00

MUDr. Arpád Kerekeš – tel.: 532 232 400 kerekes.arpad@fnbrno.cz

Ambulance středa 7:00 – 12:00

 

Nutriční terapie:

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška – tomiska.miroslav@fnbrno.cz

Hana Holá – hola.hana@fnbrno.cz

 

Psycholožka:

Mgr. Jana Musálková – musalkova.jana@fnbrno.cz

 

Fyzioterapie:

Mgr. Martin Hartman – hartman.martin@fnbrno.cz

Alena Mrkvová – mrkvova.alena@fnbrno.cz

 

Sociální pracovnice:

Bc. Zuzana Filová – filova.zuzana@fnbrno.cz