Fyzioterapie

Respirační fyzioterapie je jedním ze základních stavebních kamenů širšího pojmu plicní rehabilitace, která komplexně pečuje o pacienta zejména z hlediska dechového komfortu. Ideálně by měla být doplněna pohybovou fyzioterapií k zajištění maximální péče nejen o dýchací cesty pacienta, ale i o jeho kondici a pohybový aparát, který je s dechem úzce spojený. Respirační fyzioterapie je pak soubor technik prováděných fyzioterapeutem, který jednotlivé techniky volí dle konkrétního problému daného pacienta.

Fyzioterapie v Klubu CF

Členové Klubu CF mají možnost využívat ambulantní fyzioterapie v prostorách terapeutické místnosti v Klubu CF. Hodiny vedou Mgr. Jana Plešková, nebo Mgr. Anna Chmelařová.

Terapie slouží k rozšíření péče o pacienty s CF, ke konzultacím, či jsou vhodným doplňkem při nespolupráci dítěte v rámci péče o dýchací cesty, případně při zhoršení stavu pacienta.

Fyzioterapie v Klubu CF

Mezi dechové obtíže pacientů s CF patří obecně nejčastěji dechový dyskomfort, který však může mít různé podoby, závažnost a zejména různé příčiny. Těmito příčinami mohou například být:

 • neprůchodnost horních cest dýchacích
 • nadměrné zahlenění v dolních dýchacích cestách
 • omezené rozvíjení hrudního koše
 • blokády žeber či páteře
 • stažené jizvy po operacích
 • dekondice

a další…

Nejčastějším problémem je již zmíněná tvorba a zadržování hlenu v dýchacích cestách a plicích. Hlen ulpívá na stěnách dýchacích cest a je tak živnou půdou pro nejrůznější bakterie a viry, které následně mohou rozpoutat zánět plicní tkáně. Z těchto důvodů je tedy nutné plíce pravidelně čistit od ulpívajícího hlenu.

S výše uvedeným dále souvisí další přidružený problém, který velice často ovlivňuje to, jak pacient své dýchání vnímá, a tím je omezené rozvíjení hrudního koše. V těch částech plic, kde je usazeno velké množství hlenu, postupně dochází k omezenému provzdušnění až možnému vzniku atelektáz, tedy zcela neprovzdušněných částí plic. Na tento jev samozřejmě reaguje i hrudní koš, který koexistuje ruku v ruce s plícemi. Obě tyto složky na sebe velice úzce reagují, a proto pokud určitá část plic není dobře ventilována, sníží se i dechové pohyby v této oblasti. Cíleným tréninkem rozvíjení hrudního koše však můžeme zpětně ovlivnit provzdušnění plic.

 

S čím vším vám tedy může respirační fyzioterapeut pomoci?

 • Jedním z důležitých předpokladů prevence vzniku respiračního infektu je dobrá průchodnost horních dýchacích cest, tedy zjednodušeně řečeno nosu a okolních dutin. Vzduch přicházející do plic je totiž vlivem působení sliznice v nose a přilehlých dutinách očišťován, zvlhčován a ohříván a do plic tak vstupuje ve více šetrné a „bezpečné“ podobě. Respirační fyzioterapeut vám pomůže naučit se o své horní cesty dýchací starat tak, aby řádně plnily svou funkci.
 • Součástí komplexní léčby jsou často i inhalace. Jejím účelem je zvlhčit dýchací cesty a stagnující hlen v plicích více naředit tak, aby šel lépe odlepit ze stěn bronchů, posunout a odkašlat. O tom, jakou medikaci budete inhalovat, rozhoduje Váš ošetřující lékař, nicméně samotné provedení inhalace Vás naučí právě Váš respirační fyzioterapeut. Inhalační technika není náhodná, naopak je velice důležitá právě pro dobrou distribuci inhalační látky v plicích a tím tedy i zvýšení účinnosti inhalační léčby.
 • Velké množství pacientů také trápí dlouhotrvající dráždivý nezastavitelný kašel, který je většinou velmi vyčerpávající, negativně tak ovlivňuje kvalitu všech stránek života a často vede až k sociální izolaci jedince. Respirační fyzioterapie se proto zabývá technikami kontroly kašle, které vám mohou ukázat návod, jak svůj kašel zvládnout zastavit a efektivně využít jen pro samotné odhlenění.
 • V neposlední řadě jsme stále fyzioterapeuté a samozřejmě se zabýváme posturou, tedy držením těla, a jejími odchylkami, které jsou u pacientů s respiračními obtížemi časté. Řešíme tedy optimální nastavení páteře, svalů a kloubů tak, abychom vytvořili co nejlepší výchozí podmínky pro váš dech. V případě, že vás trápí bolesti pohybového aparátu, není nic jednoduššího než se poradit s vaším respiračním fyzioterapeutem, jak těmto nepříjemným pocitům předcházet, či jak je řešit.
 • Završením výše zmíněných technik je samotná očista dýchacích cest za pomoci nejrůznějších technik a dechových trenažerů, která je individualizovaná dle věku, schopností a obtíží daného pacienta. Zde si určité pojmy vysvětlíme:

Respirační handling

Respirační handling je specifická technika určená pro novorozence a kojence zhruba do doby 1 roku věku. V tomto období takto malé děti ještě nejsou schopny provádět techniky respirační fyzioterapie sloužící k očistě dýchacích cest samostatně, proto je nezbytná pomoc ze strany rodičů, či jiných rodinných příslušníků. Respirační handling je preventivní i léčebnou součástí komplexní péče o respirační systém pacientů s CF. Propojuje stimulaci správného dýchání se zdravým vývojem pohybového systému a má vliv i na zlepšení trávení. Techniky respiračního handlingu jsou maximálně šetrné a podporují emoční pouto mezi dítětem a rodičem.

Pro další informace shlédněte video.

V novorozeneckém věku V kojeneckém věku

 

Techniky hygieny dýchacích cest

Airway Clearance Techniques (ACT), tzv. techniky hygieny dýchacích cest, jsou fyzioterapeutickým nástrojem pro očistu dýchacích cest. Na rozdíl od respiračního handlingu jsou tato cvičení prováděna samotným pacientem, je tedy nutná aktivní spolupráce. Těchto technik je velká řada a pokrývají jednoduchá dechová cvičení, přes práci s dechovými trenažery až po cvičení s přístrojovou technikou napomáhající odhlenění. S velkou výhodou jsou tyto techniky využívány v různých polohách těla, čímž dojde k zajištění maximálního provzdušnění celých plic a efektivnímu posunu hlenu.

Mezi nejznámější patří například:

 • Autogenní drenáž – jednoduché dechové cvičení sloužící k odlepení, sesbírání a posunu hlenu prostřednictvím prodlouženého otevřeného výdechu.
 • Dechové trenažery mohou být základně děleny na nádechové a výdechové a jejich využití se volí dle obtíží pacienta. Pro hygienu dýchacích cest volíme nejčastěji výdechové trenažery s oscilujícím odporem, z nichž nejčastěji využívaných je PARI O PEP, dříve Flutter. Výdechové aparátky s kontinuálním odporem se využívají nejvíce k zlepšení průchodnosti dýchacích cest, efektivnějšímu provzdušnění plic a případně k posílení výdechových svalů. Nádechové aparátky naopak slouží k nácviku koordinace a plynulosti nádechu, posílení nádechových svalů, zvýšení vitální kapacity plic a zlepšení rozvíjení hrudníku. Pomáhají také zvýšit účinnost inhalací. Pro lepší představu shlédněte videa: ZDE
 • Kašel je velice užitečná schopnost organizmu zbavit své dýchací cesty nečistot, velmi často však vidíme jeho nesprávné načasování, či nadužívání. Kašel by měl sloužit zejména k finálnímu odstranění hlenu z dýchacích cest, rozhodně ne však jako primární nástroj k posunu hlenu. Takovýto kašel, často dráždivý a nekontrolovaný, pacienta zbytečně zatěžuje a vyčerpává. Jeho správnou techniku je však možné se jednoduše naučit. Více o kašli se dozvíte zde: (Na videu pracujeme)
 • Huffing – pojem velice úzce spojený s již výše zmíněným kašlem. Prostřednictvím tohoto prudkého výdechu přes otevřené hrdlo a ústa můžete často efektivně odhlenit i bez nutnosti zakašlání: (Na videu pracujeme)
 • S rozvojem nových technologií je očista dýchacího systému možná i pomocí nových přístrojů, které výrazně usnadňují odstranění a vykašlání hlenů z dýchacích cest. O používání těchto přístrojů je vždy třeba poradit se s respiračním fyzioterapeutem a ošetřujícím lékařem.

Inhalační technika a samotná fyzioterapie by měla být pravidelně kontrolována a konzultována s respiračním fyzioterapeutem, který vám poradí nejen s dechovou problematikou, ale zároveň by měl být schopen i včas podchytit počínající nerovnováhu v rámci pohybového aparátu. Mezi nejčastější problémy, se kterými se potkáváme, patří nedostatečná pružnost hrudníku, omezení jeho pohyblivosti, nepružná páteř, asymetrie trupu, skolióza, zvětšená kyfóza (vyklenutí) hrudní páteře a další. Každá takováto odchylka může být důsledkem změny provzdušnění plic, proto pokud si některé z nich všimnete na svém těle, či těle vašeho dítěte, neváhejte zkonzultovat tento problém s vaším fyzioterapeutem. Pro všechny pacienty s CF, a to bez omezení věku, je však naprosto nezbytné mít dostatek pohybu, sportovních aktivit a u dětí herních sportů při volnočasových aktivitách.

Pravidelné kontroly jsou důležité také proto, že obzvláště v dětském věku se techniky a možnosti respirační fyzioterapie rychle mění s měnícími se schopnostmi dítěte s CF. Z těchto důvodů probíhají v rámci Center Cystické Fibrózy kontroly fyzioterapie v pravidelných intervalech á 3 měsíce, ideálně souběžně s kontrolami u lékaře a jiných odborníků. S obtížemi, které je potřeba konzultovat častěji, se nebojte obrátit na odborníky v místě vašeho bydliště. Respiračních fyzioterapeutů je bohužel stále nedostatek a proto pokud žádného neseženete, zkuste se obrátit na jiného fyzioterapeuta a přeptat se, zda by vám nepomohl s touto problematikou on.

Kašel – pomocník k efektivnímu odstranění hlenu X vyčerpávající součást dne

Mgr. Jana Plešková, Mgr. Anna Chmelařová – fyzioterapeutky CF centra FN Motol

Fyzioterapeutická edukační videa

Na této stránce najdete videa týkající se techniky inhalace a dechového cvičení s dětmi i pro dospělé pacienty.

Podrobnosti

Aplikace CF Hero baví a motivuje děti s cystickou fibrózou k dodržování náročné léčby

K dodržování léčebného režimu pomáhá dětem a mladým pacientům od roku 2019 mobilní aplikace CF Hero. Díky hernímu formátu, aplikace motivuje k dodržování inhalačního plánu a překonávání svých dosavadních výsledků.
Aplikace se zaměřuje nejen na budování návyku a přebírání zodpovědnosti, ale vede také ke správné technice dýchání při inhalování a dechové rehabilitaci. Správnou délku nádechu a výdechu můžete sami nastavit a zkonzultovat při kontrole na fyzioterapii.
Více informací najdete na: https://cfhero.org
Aplikaci CF Hero můžete zdarma stáhnout na App Store a GooglePlay.