Partneři a dárci

S pomocí generálního partnera, hlavních partnerů, grantových řízení, ale i dalších firem a jednotlivců, můžeme poskytovat komplexní služby pro nemocné cystickou fibrózou. Velmi si vaší podpory vážíme a děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Po celé České republice najdete malé i velké podniky, které svou důvěru vložili v Klub CF. Pevně věříme, že si nás vybrali, protože za námi jsou vidět výsledky naší práce, které skutečně pomáhají zkvalitnit život pacientům s cystickou fibrózou v celé naší zemi. Svou práci se snažíme dělat s určitou přidanou hodnotou, profesionálně a přitom srdcem.

Generální partner - Altron

Naše spolupráce s firmou Altron, a.s. má bohatou historii sahající až k počátkům fungování Klubu CF jako organizace s prvními zaměstnanci. Během té doby Altron podpořil několik našich projektů, zapojil se do oslav větrníkového dne či pořádal výstavu fotografií z kalendáře Slané ženy. V roce 2020 se Altron, a.s. stal generálním partnerem Klubu CF a my se těšíme, co dalšího naše spolupráce přinese.

Hlavní partneři 2020

Nadace ČEZ

S podporou Nadace ČEZ vzniklo mnoho projektů a edukačních materiálů. Z posledních aktivit zmiňme vytvoření fyzioterapeutických videí pro pacienty různých věkových kategorií, které pacientům pomáhají při jejich každodennímu léčebnému režimu. V roce 2021 se připravuje nová nutriční brožura.

Úřad vlády České republiky

Každoroční podpora z Úřadu vlády ČR míří na podporu kampaní, které informují veřejnost o CF.

Lékárna.cz

Lékárna.cz pro nás v posledních dvou letech pořádala sbírku, prostřednictvím příhozu libovolné částky na podporu Klubu CF, při nákupu na jejich e-shopu. Podpora naší organizace ze strany Lékarny.cz a jejího zakladatele PharmDr. Vladimíra Finsterleho však trvá již mnohem déle.

Nadační fond Avast

Podpora NF Avast směřuje do oblasti podpory rodičovských skupin a hájení zájmů pacientů. S jejich pomocí se učíme, jak lépe prosazovat naše zájmy.

Magic Hill

ZŠ i MŠ Magic Hill opakovaně pomáhá klubu nemocných cystickou fibrózou. Tato podpora je navíc z velké části vybrána, díky aktivitám samotných studentů, například jarmarky, vánoční koncerty atd. Tento způsob vedení žáků k solidárnímu smýšlení s nemocnými je jen další přidanou hodnotou podpory ze strany Magic Hill.

Partneři 2020

Hmotné dary a bezplatné služby 2020

Dárci

Děkujeme všem našim dárcům, kteří nám přispěli nebo přispívají pravidelně nebo nás podpořili hmotným darem. Každá pomoc je pro nás důležitá.

Staňte se partnerem i vy