Partneři a dárci - 2019

S pomocí generálního partnera, hlavních partnerů, grantových řízení, ale i dalších firem a jednotlivců, můžeme poskytovat komplexní služby pro nemocné cystickou fibrózou. Velmi si vaší podpory vážíme a děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Po celé České republice najdete malé i velké podniky, které svou důvěru vložili v Klub CF. Pevně věříme, že si nás vybrali, protože za námi jsou vidět výsledky naší práce, které skutečně pomáhají zkvalitnit život pacientům s cystickou fibrózou v celé naší zemi. Svou práci se snažíme dělat s určitou přidanou hodnotou, profesionálně a přitom srdcem.

Hlavní partneři 2019

Partneři 2019

Hmotné dary a bezplatné služby 2019

Dárci

Děkujeme všem našim dárcům, kteří nám přispěli nebo přispívají pravidelně nebo nás podpořili hmotným darem. Každá pomoc je pro nás důležitá.

Staňte se partnerem i vy

Léčba cystické fibrózy je velice nákladná a pacienti samotní zaplatí v průměru ze svého přes 20 tisíc Kč ročně. Finanční příspěvky jsou pro nás velmi důležité. Vaše dary přispívají pacientům na léky, inhalátory a související komponenty. Nakupujeme rehabilitační přístroje a další vybavení do CF center v celé ČR. Nebo podporujeme naše projekty pomoci v oblasti sociální péče či pacientské advokacie.

Zapojení firem může mít různé podoby. Můžete angažovat své zákazníky, zaměstnance, můžete se aktivně podílet na akci ve veřejném prostoru. Darem mohou být nejen finanční prostředky, hmotné věci ale i práce a služby. Dle přání dárce a výše jeho podpory samozřejmě nabízíme adekvátní protiplnění. Zkrátka se vždycky můžeme domluvit tak, aby podpora naší organizace proběhla ku spokojenosti obou stran.

Chci se zapojit jako firma