Partneři a dárci - 2019

S pomocí generálního partnera, hlavních partnerů, grantových řízení, ale i dalších firem a jednotlivců, můžeme poskytovat komplexní služby pro nemocné cystickou fibrózou. Velmi si vaší podpory vážíme a děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Po celé České republice najdete malé i velké podniky, které svou důvěru vložili v Klub CF. Pevně věříme, že si nás vybrali, protože za námi jsou vidět výsledky naší práce, které skutečně pomáhají zkvalitnit život pacientům s cystickou fibrózou v celé naší zemi. Svou práci se snažíme dělat s určitou přidanou hodnotou, profesionálně a přitom srdcem.

Hlavní partneři 2019

Partneři 2019

Hmotné dary a bezplatné služby 2019

Dárci

Děkujeme všem našim dárcům, kteří nám přispěli nebo přispívají pravidelně nebo nás podpořili hmotným darem. Každá pomoc je pro nás důležitá.

Staňte se partnerem i vy

[row] [col1]Léčba cystické fibrózy je velice nákladná a pacienti samotní zaplatí v průměru ze svého přes 20 tisíc Kč ročně. Finanční příspěvky jsou pro nás velmi důležité. Vaše dary přispívají pacientům na léky, inhalátory a související komponenty. Nakupujeme rehabilitační přístroje a další vybavení do CF center v celé ČR. Nebo podporujeme naše projekty pomoci v oblasti sociální péče či pacientské advokacie. [/col1][col2]Zapojení firem může mít různé podoby. Můžete angažovat své zákazníky, zaměstnance, můžete se aktivně podílet na akci ve veřejném prostoru. Darem mohou být nejen finanční prostředky, hmotné věci ale i práce a služby. Dle přání dárce a výše jeho podpory samozřejmě nabízíme adekvátní protiplnění. Zkrátka se vždycky můžeme domluvit tak, aby podpora naší organizace proběhla ku spokojenosti obou stran. [/col2] [/row]

[btn-green text="Chci se zapojit jako firma" link="/chci-pomahat/pro-darce/zapojeni-firem/"]

[faq title="Historie partnerství"] Partnerství v roce 2022 Partnerství v roce 2021 Partnerství v roce 2020 Partnerství v roce 2019 Partnerství v roce 2018[/faq]