Pacienti z Ukrajiny

Pomáháme nemocným s CF přicházejících z Ukrajiny

Od 1. 1. 2024 se každý nemocný s CF z Ukrajiny může stát členem Klubu nemocných cystickou fibrózou. Podmínkou je předložení dokumentace o trvalém pobytu na území ČR.

Veškeré dotazy směřujte na Bc. Zuzanu Kleinovou – kleinova@klubcf.cz

Kontakty na jednotlivá Centra CF naleznete zde:

CF Centrum Praha

CF Centrum Brno

CF Centrum Hradec Králové 

CF Centrum Plzeň

CF Centrum Olomouc

Webináře pro nemocné v ukrajinštině:

Dokumenty ke stažení v ukrajinštině:

Hlavní pravidla hygienického režimu

 

Projekt edukace pacientů z UA byl realizován za podpory