CF Centrum Hradec Králové

CF CENTRUM FN HRADEC KRÁLOVÉ – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Adresa: Dětská klinika FN Hradec Králové,  Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

 

Lékaři:

MUDr. Hubert Vaníček – tel.: 495 833 433 – hubert.vanicek@fnhk.cz

MUDr. Jana Micherová – tel.: 495 833 210 – jana.micherova@fnhk.cz

MUDr. Michaela Kadaníková – tel.: 495 833 427 – michaela.kadanikova@fnhk

 

Zdravotní sestry:

Vladimíra Zvěřinová – tel.: 495 833 427

 

Fyzioterapie:

Mgr. Jana Hvězdová – tel.: 495 833 427

 

Psychologie:

Mgr. Jana Ježková – tel.: 495 833 356, jana.jezkova@fnhk.cz

Nutriční terapeut:

Lenka Myslivcová – tel.: 495 832 809 – lenka.mislivcova@fnhk.cz

Koordinátor:

Mgr. Lenka Kohoutková – tel.: 495 832 777 – lenka.kohoutkova2@fnhk.cz

 

 

 

CF CENTRUM FN HRADEC KLÁLOVÉ – DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

Adresa: Plicní klinika, FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové 500 05

 

Lékaři:

MUDr. Michal Švarc – tel.: 495 834 921, michal.svarc@fnhk.cz

MUDr. Matyáš Wanke – tel.: 495 834 377, matyas.wanke@fnhk.cz

 

Zdravotní sestra:

Štěpánka Šváchová – tel.: 495 834 775

 

Nutriční terapie:

Prof. MUDr. Luboš Sobotka – tel.: 602 875 429, lubos.sobotka@fnhk.cz