Sportování

Každý člověk by měl do svého života zařadit pravidelný pohyb. U nemocných CF to není jiné. Pravidelná přiměřená fyzická aktivita má mnoho přínosů. Udržuje svaly silné, zvyšuje kapacitu plic, kosti jsou pevné, klouby pohyblivé a kardiovaskulární systém v dobré kondici. Sportováním také zvýšíte svou celkovou energii a vyplavíte endorfiny pro dobrou náladu. Vždy však platí všeho s mírou a po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem a fyzioterapeutem.

Nemusíte dělat intenzivní ani závodní sporty. Stačí využít běžných denních aktivit, při kterých si zajistíte pravidelný pohyb. I několik minut pohybu denně přináší výsledky.

Jednoduché tipy, jak během dne zvýšit pohybovou aktivitu:

 • Místo jízdy výtahem, choďte pěšky
 • Zaparkujte vždy trochu dále od vchodu
 • Procházejte se svižnou chůzí kdekoliv je to možné
 • Tancujte na svou oblíbenou hudbu
 • Zařaďte protahovací cviky
 • Využijte čas pro setkání s kamarády při nějaké pohybové aktivitě
 • Omezte svůj neaktivní čas – sezení u PC, dívání se na TV, do mobilního telefonu, apod.

Měňte druh pohybové aktivity a její intenzitu

Nejlépe své tělo budete stimulovat pestrou pohybovou aktivitou. Choďte, běhejte, skákejte, lezte, jezděte na kole, posilujte, protahujte se, tancujte, plavte atp. Zabráníte tak pohybovým stereotypům a přetížením pouze určité svalové partie nebo části těla. Během cvičení zkuste měnit intenzitu tak, abyste většinu času dýchali nosem (aerobní část) a zařadili i krátké intenzivní časové úseky s dýcháním ústy (anaerobní část). Tělu vždy trvá nějakou dobu než se na danou zátěž adaptuje. Buďte trpělivý, ale zároveň nepřekračujte práh bolesti nebo přílišného diskomfortu. Naslouchejte svým pocitům a signálům těla. Konzultujte své pocity s ošetřujícím lékařem a fyzioterapeutem. Společně upravte Váš cvičební plán. Cvičení má být tělu prospěšné, vyvarujte se nevhodným návykům, které by Vám mohli spíše ublížit.

Dělejte to, co Vás baví, tak se pro Vás pohyb stane radostí

Pohybových aktivit a možností je pestrá škála, najděte si mezi nimi ty, které Vás baví a třeba se u nich můžete sejít i s kamarády a spojit tak příjemné s užitečným. Vyvarujte se sportům, které ve Vás nevyvolávají příjemné pocity, pouze u nich cítíte povinnost se hýbat. Ty pak mohou mít totiž z dlouhodobého hlediska za následek vynechávání nebo ukončení sportovní aktivity úplně. Stejně tak nejsou vhodné sporty, kde dochází k velkým změnám tlaku (potápění, lety padákem apod.), případně sníženému množství atmosférického kyslíku (vysokohorská turistika, lyžování ve vysokých nadmořských výškách, apod.). Využívejte roční období ke změně pohybové aktivity. Zkuste se zamyslet, kterým sportovním aktivitám byste se mohli věnovat, pokud je venku tepleji, a kterým spíše v zimních obdobích.

1Plánujte si svůj rozvrh aktivit

Vytvořte si svůj rozvrh např. týdenní plán, měsíční atd. Nenechte se však rozhodit, pokud se od plánu odchýlíte. Vy jste jeho tvůrce, a tak ho přizpůsobte svým aktuálním možnostem. Zkuste do něj např. zapojit i někoho dalšího z rodiny nebo kamarádů, abyste měli společnou motivaci ho co nejvíce dodržovat.

2Stanovte si cíle

Stanovení cílů může být jeden z klíčových úspěchů pro dodržení pravidelné pohybové aktivity. Čím jasnější a realističtější jsou Vaše cíle, tím je větší pravděpodobnost, že jich dosáhnete. Zkuste si stanovit svůj hlavní cíl – cíl vašeho cvičebního programu a cíle dílčí, které budou obsahovat jednotlivé kroky, které Vás k hlavnímu cíli dovedou. Vašim hlavním cílem může být například pravidelná pohybová aktivita každý den, přechod od neaktivního životního stylu k pravidelné pohybové aktivitě apod.. Dílčí cíl může být například pondělí, středa, pátek, delší sportovní aktivita cca 30 min., se zařazením krátkých intenzivnějších úseků – rychlá chůze 20 min. a 10 min. chůze do kopce/do schodů, nebo jízda na kole v rovinatém terénu 25 min. a 5 min. jízda v kopci. Úterý, čtvrtek kratší sportovní aktivita v délce např. 15 min. v nižší intenzitě – rychlejší rovinatá procházka apod. Další měsíc můžete svůj cíl navýšit například časově a zařadit více intenzivnějších bloků. Třetí měsíc svůj dílčí cíl opět upravíte dle svých aktuálních zdravotních a časových možností např. změníte druh sportovní aktivity, vystřídáte více aktivní dny s méně aktivními, prodloužíte dobu aktivit, změníte intenzitu apod.. Tak, aby tělo dostalo nový impuls a bylo nuceno se adaptovat na nové pohybové vzorce a zátěž. Tím se dostává více do kondice a zvyšuje se jeho odolnost. Spojte se se svými fyzioterapeutem, řekněte mu o svém cíli a zkonzultujte s ním svůj cvičební plán. Určitě Vás bude inspirovat, jaká další pohybová aktivita by pro Vás byla vhodná a doporučí Vám, v jaké intenzitě byste se měli pohybovat.

3Sledujte svůj pokrok

Veďte si záznamy o své pohybové aktivitě, to Vám pomůže měřit Váš pokrok a kontrolovat udržení správného směru k Vašemu hlavnímu cíli. Můžete si vést například elektronický deník, využívat různých speciálních mobilních aplikací apod.. Můžete měřit svou vzdálenost na krokoměru, ujeté km na kole, čas strávený v bazénu apod.. Sledujte své pokroky a plnění vytyčených dílčích cílů. Dle toho pak zkuste upravit plány na další týden a měsíc. Pochvalte se a oslavte své pokroky s přáteli. Okolí Vám může pomoci v motivaci pro splnění Vašich dalších dílčích cílů.

Kde cvičit

V dnešní době je k dispozici spousta možností, jak si zacvičit kvalitně i doma. Je to levnější varianta a také bezpečnější, například v chřipkovém období apod. Nezabere Vám také tolik času doba na přemístění, kterou můžete využít již samotným cvičením. Můžete se inspirovat např. různými videy na internetu – jóga, posilování, aerobic, tancování apod.. A také si domů zakoupit vhodnou cvičební pomůcku – podložku na jógu, cyklistický trenažer, činky, posilovací stroje, běžecký pás apod.

Zvažte své možnosti a vyberte si vhodnou kombinaci pohybových aktivit. Možná zjistíte, že Vám více vyhovují neorganizované hodiny, pohyb venku nebo naopak cvičení o samotě doma nebo s přáteli.

Sportovní projekty Klubu CF

Zapojit se můžete i do sportovních projektů Prostě dýchej pod záštitou Klubu CF.

Web - Prostě dýchejFacebook - Prostě dýchej

Zásady bezpečnosti zdraví

Pravidelné cvičení je pro zdraví velmi prospěšné. Je však důležité dodržovat některé zásady:

 • Konzultujte svůj cvičební plán se svým ošetřujícím lékařem a fyzioterapeutem.
 • Délku a intenzitu cvičení přidávejte postupně, někdy méně, znamená více.
 • Pokud se u cvičení příliš zadýcháváte, uberte na intenzitě nebo zvolte jinou pohybovou aktivitu, která nebude vyžadovat tolik energie.
 • Pokud jste diabetik, hlídejte si svou hladinu cukru. Cvičením spotřebujete mnohem více energie než při běžných denních aktivitách.
 • Během cvičení dodržujte pitný režim.
 • Sportujte co nejvíce venku na čerstvém vzduchu.
 • Ujistěte se, že tělocvična, kam plánujete chodit, splňuje hygienické podmínky pro režim pacienta s CF.
 • Před každým intenzivnějším cvičením, byste se měli nejdříve zahřát a připravit tělo na větší zátěž.
 • Během cvičení vnímejte své tělo, jeho reakce na zátěž a pocity, které Vám aktivita přináší. Nikdy nechoďte přes bolest nebo nepříjemné signály těla.
 • Pokud se necítíte dobře, cvičení vynechte a poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, kdy je vhodné znovu pokračovat.
 • Spálené kalorie cvičením, doplňte vhodnou vyváženou stravou.
 • Nezapomeňte doplňovat ztráty solí způsobené nadměrným pocením.