Sociální šetření v rodině

Ve chvíli, kdy podáte žádost o příspěvek na péči či průkaz OZP je zahájeno správní řízení. Na řadu přichází sociální šetření, které provádí pracovník Úřadu práce ČR. To probíhá zpravidla v domácnosti posuzovaného. Je však možné, aby šetření proběhlo i v nemocnici, a to v případě, že hospitalizace trvá nepřetržitě déle než 60 dnů. Tato skutečnost však musí být Úřadu práce ČR ohlášena písemně spolu s potvrzením o hospitalizaci.

Jak sociální šetření probíhá

V rámci sociálního šetření k vám domů dorazí sociální pracovník a na základě prohlídky vyhotoví záznam, který vám předloží. Tento záznam pak sociální pracovník předkládá lékařské posudkové službě spolu s žádostí o posouzení stupně závislosti. Sociální šetření je nutné a lékařská posudková služba bez něj posudek nevydá! Výjimku tvoří žádosti o příspěvek osob, které mají trvalé bydliště/dočasně pobývají v jiném členském státě Evropské unie, sociální šetření se v těchto případech neprovádí a posudek se zpracovává na základě lékařských zpráv zaslaných ze zahraničí.

Sociální šetření probíhá také v případech, kdy lékařská posudková služba požádá o kontrolu původního posouzení zdravotního stavu osoby. Při sociálním šetření máte právo do záznamu vstupovat, žádat jeho opravu nebo doplnění něčeho, co jste zapomněli v průběhu rozhovoru uvést. Sociální pracovník je povinen vám vyhovět.

Životní potřeby a jednotlivé aktivity v rámci těchto potřeb

Sociální šetření je podkladem pro posouzení zvládání 10 základních životních potřeb a jednotlivýh aktivit posuzovaných v rámci těchto potřeb.

Hodnocena je schopnost zvládat tyto potřeby

 • Mobilita
 • Orientace
 • Komunikace
 • Stravování
 • Oblékání a obouvání
 • Tělesná hygiena
 • Výkon fyziologické potřeby
 • Péče o zdraví
 • Osobní aktivity
 • Péče o domácnost (neposuzuje se do 18 let)

Sociální pracovník se zaměřuje na

 • Schopnost pečovat o vlastní osobu
 • Výdělečnou činnost a školní povinnosti
 • Rodinné vztahy
 • Sociální vztahový rámec (mimo rodinu)
 • Domácnost
 • Prostředí

Jak se na sociální šetření připravit

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z klíčových podkladů pro vydání rozhodnutí, je nezbytné se na sociální šetření perfektně připravit. Na co si dát pozor a co uvádět s ohledem na reálnou situaci, která se Vás týká, Vám ráda sdělí naše sociální pracovnice Mgr. Alžběta Slavíčková.

Kontakt na sociální poradkyně

Kontaktujte nás telefonicky, mailem, nebo se osobně zastavte v naší poradně na adrese Klubu nemocných cystickou fibrózou. Před návštěvou je však nutné dopředu zavolat a domluvit se.

avatar-image

Mgr. Alžběta Slavíčková

sociálně právní poradenství

(+420) 777 666 156

socialnepravni@klubcf.cz