Dávky ČSSZ pro klienty Sberbank

Změna způsobu výplaty dávek ČSSZ pro klienty Sberbank

Máte účet u Sberbank? Chodí vám na tento účet důchod nebo dávky nemocenského pojištění? Přinášíme vám tento článek spolu s návodem, jak si zažádat o změnu způsobu vyplácení těchto dávek od České správy sociálního zabezpečení (dále ČSSZ).

ČSSZ přijala preventivní opatření, v rámci kterého jsou platby na účty Sberbank pozastaveny a dále nebudou vypláceny. Jsou dvě cesty, jak si v této situaci nechat tyto dávky vyplácet a to v hotovosti a na účet vedený u jiné banky.

Výplata v hotovosti:

  • Vyplníte online tiskopis s názvem Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zrvd?fbclid=IwAR14Z237ODpyVlUqvdunZQhxMZ8j6FAhFXRIbDHVHKNSSxXB41e-Xtg5Mfk nebo;
  • zajdete na Okresní správu sociálního zabezpečení (dále OSSZ), kde ověří vaši identitu a žádost s vámi sepíší nebo;
  • tiskopis si z ePortalu vytisknete a vyplníte a poté zašlete poštou nebo e-mailem nebo;
  • se nabízí ještě volná forma žádosti, kde musíte napsat vlastnoruční dopis, jehož součástí musí být rodné číslo a adresa, kam chcete hotovostní výplatu zasílat a poté poslat dopis poštou nebo e-mailem na OSSZ.

Výplata na účet u jiné banky:

  • Zajdete osobně na OSSZ, kde si ověří vaši identitu a žádost s vámi sepíší nebo;
  • vyplněný tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu (https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zavd) nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice (https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zavdm), který zašlete:
  • v elektronické podobě na OSSZ (fotokopie, sken či jiná elektronická forma) prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky nebo;
  • poštou na OSSZ.

 

Důležité: Žádost předaná na OSSZ nemusí v těchto případech být ověřena bankou. Následně originál žádosti již potvrzený bankou do 30 dnů zašlete na ústředí ČSSZ (Ústředí ČSSZ, odbor 43, Křížová 25, 225 08 Praha 5)

 

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-davek-duchodoveho-a-nemocenskeho-pojisteni-klientum-sberbank