Informace z jednotlivých center

Máme pro Vás nové informace aktualizované k 13. 10. 2020

Požádali jsme jednotlivá CF centra o aktuální informace. Situace se samozřejmě mění velmi rychle, ale zde přinášíme informace od Vašich lékařů, kteří se ozvali. Informace budeme doplňovat tak, jak se k nám dostanou. Předesíláme, že zítra již může být situace jiná, proto budeme sledovat průběh mimořádných opatření a o novinkách se dozvíte.


Na nejčastější dotazy odpovídá MUDr. Veronika Skalická z Pediatrické kliniky ve FN Motol:

Bolí mě hlava a klouby. Mám se jít dát testovat a postavit se do fronty? Ne, resp. bylo by možné jen jako samoplátce. Lépe kontaktovat svého praktického lékařea řídit se jeho pokyny.

Udělají mně v CF centru test na Covid-19? V dětské části FN Motol toto nepatří k běžné praxi.

Mám volat lékaři? Praktickému nebo CF specialistovi? Bolesti hlavy a kloubů, teplota, bolest v kru: volat praktickému lékaři

Mám teplotu a více kašlu. Co mám dělat? Testy? Mám napsat lékaři? Zhoršení kašle a další příznaky podezřelé z akutní exacerbace respirační infekce, tj.: zhoršení kašle, změna množství a barvy sputa, dušnost, snížená tolerance zátěže, teplota: možno konsultovat s prakt. lékařem i volat rovnou do centra – jedná se o praxi dobře zaběhnutou a fungující  již dávno před covidem. Dobře komunikující a fungující PLDD buď na základě předchozích zkušeností zaléčí sami, případně nás sami konsultují na úrovni  lékař-lékař.

Aktualizováno k 13. 10. 2020 

Dospělé CF Centrum Olomouc

Pracujeme ve standardním režimu, nikoho neodmítáme, pokud je potřebná hospitalizacem, pak uložíme. Při potížích volat CF lékaři, testy na COVID děláme přímo na klinice, bez problémů, opakovaně už jsme CF pacienty na COVID testovali, naštěstí zatím všichni negativní.

Dětské CF Centrum Brno a Dětské CF Centrum Hradec Králové

Pravidelné kontroly pacientů s CF probíhají bez přerušení. Případné testy na COVID-19 probíhají v CF centru po individuální domluvě. V případě pochybností raději stav konzultovat s lékařem CF centra.

Dospělé CF Centrum Hradec Králové

Nadále vše bez omezení. Pacienti navíc mají kontakt na mail pana MUDr. Švarce a mohou řešit cokoliv i po mailu.

Dětské CF Centrum Motol 

Pokračujeme ve standardním režimu. Zkušenost z jara 2020 je taková, že prodleva v kontrolách v řadě případů vedla k nezjištění zhoršování stavu zavčasu a následně bylo nutné řešit problémy mnohem razantnějšími prostředky, než kdyby se zhoršování odhalilo dříve.

Na maximum dbáme na dodržování hygienických pravidel – roušky, mytí a desinfekce rukou pacientů a doprovodu každopádně ještě přímo v ambulanci, dávkovače s desinfekcí jsou u vchodu do nemocnice, stejně jako na poliklinice na každém patře hned u výtahů.

Dospělé CF Centrum Motol 

Na plicním v Motole kontroly omezujeme, pokud je pacient v pohodě, posílám recept SMS.

Pro CF pacienty platí stran COVID to samé, co pro ostatní populaci. Zásady 3R. V případě problémů odběr cestou prakt. lékaře. Odběrová místa v Motole jsou prakticky bez front, dá se přijet autem a přímo z auta oknem provést odběr bez rizika setkání s někým jiným potenciálně nakaženým. Jinak jako při každé jiné respirační infekci krytí antibiotiky. Při špatném stavu s potřebou kyslíku hospitalizace.

Dospělé CF Centrum Plzeň

Za dospělé centrum CF Plzeň – fungujeme v celém rozsahu, pravidelné kontroly odděleně od ostatních pacientů. Covid testy včetně rychlotestů provádíme na naší klinice. Případné změny stavu konzultujeme telefonicky a e-mailem.

Dětské CF Centrum Plzeň 

Kontroly, konzultace v plném rozsahu, covid testy se provádějí na Dětské klinice po domluvě, v případě pozitivity a nutnosti hospitalizace domlouváme hospit. na Infekční klinice.

Aktualizováno k 17.4.2020

Dětské CF Centrum Olomouc

Dětská část centra CF FN Olomouc – provoz omezen – poradny t.č. zrušené – komunikujeme emailem a recepty e recepty – od příštího týdne budou poradny 1x týdně.

Dospělé CF Centrum Olomouc 

v Olomouci u dospělých pokračujeme, pokud je stav stabilní, v komunikaci mailem či telefonem + psaní elektronických receptů. Při akutním zhoršení je možná ambulantní kontrola v co nejsterilnějších podmínkách včetně RTG (ale spirometrii teď neprovádíme) a vyšetření COVID. Pokud by byla bez podmínečně nutná hospitalizace, pak na izolačním pokoji na „čistém oddělení“, jak teď už máme jednu pacientku s CF po plicní transplantaci (COVID negativní).

Dětské CF Centrum Hradec Králové

Co se týče kontrol, domluva je stále individuální. Nevím, jak bude probíhat
provoz v květnu.
Snažíme se o co největší bezpečnost pro pacienty. Protože nemáme zřízenou
čekárnu zvlášť pro CF pacienty, bereme je rovnou, co přijdou do ambulance či
je necháme čekat venku/v autě a zveme poté telefonicky rovnou do ambulance
(projdou pár metrů chodbou od vstupních dveří na kliniku).

Dětské CF Centrum Brno

V dětském CF centru v Brně jsou pravidelné ambulantní kontroly stále zrušené, protože pracoviště slouží jako primární místo pro děti s podezřením na koronavirus. Kontroly CF probíhají pouze individuálně po telefonické domluvě. Většina věcí se řeší konzultacemi na dálku. Následky hackerského útoku se podařilo postupně napravit, takže je možné psát rcp i komunikovat emailem. Složitá situace naštěstí nenarušila žádosti o kauzální léčbu, která byla zahájena u 6 dětí.

Dospělé Brno

Na dospělé části máme ještě stále zrušené pravidelné kontroly, naše specializované ambulance jsou až do odvolání zrušeny. Máme v tuto chvílí stále ještě zrušená plicní lůžka vůbec, fungujeme jako COVID jednotky a přijímáme pouze pacienty se suspekcí na COVID.

Nicméně PC systémy nám již fungují a můžeme odesílat eRecepty. Také vše potřebné rádi zkonzultujeme s našimi pacienty po telefonu. Naši pacienti samozřejmě budou v případě akutního zhoršení zdravotního stavu ošetřeni v rámci naší plicní příjmové ambulance.

Dospělé CF Centrum Motol

Na plicním v Motole jsou již ambulance v provozu, máme i „čistou“ stanici pro hospitalizace na modré budově. Každý hospitalizovaný je přijímán do izolace do výsledku COVID. Rizika samozřejmě trvají, ale víme o nich a minimalizujeme je.

Dětské CF Centrum Motol

V dětské části FN Motol již provozujeme ambulanci v běžném režimu za dodržování všech dřívějších, nyní zpřísněných hygienicko epidemiologických pravidel. Nošení roušek samozřejmě platí i pro doprovody pacientů.

Apelujeme na všechny naše pacienty, aby se po příchodu „z ulice“ hned hlásili v ambulanci CF a nechodili sami o své vůli po vyšetřeních, která jsou mimo ambulanci (spirometrie, antropometrie, sono, rtg… atd). Na jednotlivá vyšetření, budou vysláni až sestřičkou z ambulance.

Roušky/respirátory přímo určené k rozdávání pro pacienty zatím nemáme, ale informace o tom, že se to plánuje, proběhla.

Dětské CF Centrum Plzeň

Provoz CF a pneumologické ambulance na DK v Plzni je již plně obnoven v běžném režimu, za dodržení zvýšených hyg.-epidem. podmínek, roušky/respirátory pro pacienty již máme.

Aktualizováno k 2.4. 2020

Dětské CF centrum FN Motol:

 • Při plánované kontrole se lékaři předem s pacientem telefonicky domlouvají a konzultují a při dobrém zdravotním stavu kontrolu vynechají a nová je naplánována za 3 měsíce
 • Akutní případy přicházejí na kontrolu okamžitě
 • Roušky v centru nejsou k dispozici, pacient si musí obstarat roušku sám

Dospělé centrum FN Motol

 • pouze akutní kontroly. Den před plánovanou kontrolou, kdo se neozve sám pan doktor volá/píše mail s dotazem na potíže a nabídkou poslat jen recepty SMS.
 • Kontakt v případě potřeby na mailu libor.fila@fnmotol.cz, telefon jen v případě nějaké krize (vykašlávání krve apod.).
 • Ústenky pacientům rozdávat nemůžeme, nejde je ani předepisovat na poukaz

Dětské CF centrum FN Brno

Vážení pacienti a rodiče,

jsme už schopni psát erecepty.

FN Brno se postupně vzpamatovává z hackerského útoku a už i my máme na klinice funkčních pár počítačů.

Nadále prosím využívejte v komunikaci přednostně email cfbrno@gmail.com, nebo nově volejte 7-19 h na telefon 532 234 976 (Vám známá koncovka 4554 je nyní nově vybudovaná COVID ambulance, tam prosím nevolejte).
Večer a v noci se dovoláte na JIP 532 234 245.

Jako lékaři infekční kliniky kvůli COVID-19 pandemii fungujeme na týmy, proto prosím buďte trpěliví s našemi odpověďmi na emaily a psaním receptů.

Pravidelné kontroly jsou stále odvolány. Telefonické konzultace nadále poskytujeme, kontroly jen po domluvě při zhoršení. Sputum ke kultivaci také můžete přinést, ale výsledek stále čekejte cca za 10 dní, až když nám přijde papírový výsledek, v laboratoři instalují zcela nový informační systém.

Děkujeme za trpělivost. Věříme, že spolu to zvládneme ustát a brzy se setkáme ve zdraví tváří v tvář.

Za tým CF centra Brno M. Malá

Dospělé CF centrum FN Olomouc

 • kontroly jsou jen akutní
 • konzultace, informace, recepty mailem nebo telefonem
 • nutná hospitalizace pro exacerbaci – izolační pokoje jsou pro CF pacienty dostupné (zatím, situace se ale mění každou hodinou)
 • obyčejné roušky mají pro každého pacienta na ambulanci, respirátory nejsou

Dětské CF centrum FN Hradec Králové

 • před plánovanou kontrolou lékaři kontaktují pacienty resp. jejich rodiče telefonicky a probírají jejich zdravotní stav. Pokud nemají akutní problémy tak kontrolu odkládají a odesílají jim e-recepty dle jejich potřeby. Při menších problémech eventuálně ordinují změnu léčby také po telefonu (např. ATB). Akutní stavy samozřejmě řeší.
 • Roušky již dochází, ale snad budou koncem týdne.

Dětské CF centrum FN Plzeň

 • Rodiče pacientů jsou informování, kontroly jsou jen po domluvě
 • Zasílají erecepty
 • Komunikace funguje telefonická i emailem

Dospělé CF centrum FN Plzeň

 • Kontroly pozastaveny
 • Zasílají erecepty
 • Komunikace funguje telefonická i emailem

Závěrem: informujte se ve svých centrech o aktuální situaci, zvláště pokud něco potřebujete. Nepodceňujte své potíže a nečekejte až bude lépe!