Jaká je situace s Kaftriem?

Milí přátelé,

Blíží se konec roku a Vy se stále častěji ptáte, jaká je situace s úhradou našeho nového léku Kaftrio. Pojďme se tedy na to podívat.

Jaké kroky je nutné udělat na cestě k úhradě léku dle §16?

  1. Jednání odborníků se zástupci pojišťoven – je nutné pojišťovnám dokázat účinnost a pozitivní přínos léčby pro pacienta a vyspecifikovat indikační kritéria, za kterých bude léčba hrazena
  2. Jednání pojišťoven s výrobcem léku, kdy se stanoví prodejní cena
  3. Jednání pojišťoven s poskytovatelem péče (nemocnicí) – důležité, protože Váš lék nekupuje pojišťovna, ale nemocnice. A nemocnice potřebuje od pojišťovny potvrzení, že jí léčbu zaplatí. Pokud by tomu tak nebylo, nemocnice by při vysoké ceně našeho léku neměla finance na léčbu ostatních pacientů.

Co se již udělalo?

  • proběhlo jednání s VZP i SZP ČR (Svaz zdravotních pojišťoven ČR) a na obou jednáních zástupci pojišťoven deklarovali vůli k úhradě léčby. Nyní se připravuje další jednání s VZP, ze kterého by mělo vzejít sepsání Společného stanoviska VZP a odborné společnosti, kde budou vyspecifikovány podmínky pro úhradu léčby. Věříme, že se tak stane do konce roku.
  • jednání pojišťoven s výrobcem je v plném proudu
  • jednání pojišťoven s poskytovatelem péče začnou po podepsání Stanoviska, kdy již bude jasné, kolik která fakultní nemocnice (léčba probíhá pouze ve specializovaném CF centru) bude léčit pacientů

Jak to tedy časově vypadá?

VZP nám veřejně slíbila přístup k léčbě od začátku roku 2021. Nicméně přišel Covid-19 a s ním velké úkoly pro celý zdravotní systém, pojišťovny nevyjímaje. To si musíme uvědomit a připustit si, že některé úkoly byly přednější. Velmi se však s Vašimi lékaři snažíme celý proces posunovat. Nebudeme Vám tvrdit, že vše běží podle plánu. Neběží a je těžké domlouvat termíny jednání, ale přesto doufáme, že léčba se k našim pacientům dostane v IQ 2021.

Děláme vše pro to, aby se k Vám léčba dostala co nejdříve! Budeme Vás informovat.