Proběhl webinář pro pacienty z UA

Dne 29.1.2024 proběhl odborný seminář pro nemocné s CF z Ukrajiny na téma „Hygienický režim v CF centrech i mimo ně“.

Paní doktorka MUDr. Jana Bartošová z dětského oddělení FN Motol připravila pro nemocné a jejich blízké přehledný souhrn informací a principů hygienického režimu, který musí nemocní dodržovat.

Záznam z webináře naleznete zde: https://youtu.be/Rcn9Y5D2_-Y?si=ArPnin0X0coDPGJD

Brožuru s informacemi můžete stáhnout zde: UA Hygienický režim pacienta

Projekt byl realizován za podpory