Televize pro dětské oddělení FN Brno

Na dětské oddělení FN Brno, kde se léčí pacienti s cystickou fibrózou, jsme věnovaly dvě televize. Část nákladů ve výši 16.000,- Kč jsme hradili z grantu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ NROS a Nadačního fondu Tesco.

Děkujeme!

NROS