Velké dotazníkové šetření – Život s CF

Vážená pacientko, vážený paciente,

děkujeme za Váš zájem, účastnit se projektu s názvem „Život s cystickou fibrózou: socioekonomický dopad onemocnění na pacienty a jejich pečovatele“. Doposud se nikomu v ČR nepodařilo získat data o zátěži pacientů trpících cystickou fibrózou (CF), jejich nenaplněné zdravotní potřeby či zátěž, kterou toto onemocnění představuje pro jejich pečovatele. Nezisková organizace iHETA spolu s organizací pacientů s cystickou fibrózou v České republice (CF Klubhttps://www.klubcf.cz/) připravili studii, jejímž cílem je popsat celkovou společenskou zátěž a náklady spojené s cystickou fibrózou.

Podaří-li se nám nasbírat data od nejméně 400 pacientů, získáme unikátní data a vhled do života pacientů s CF, jenž doposud nemá ve světové literatuře obdoby. Validní popis zátěže a nákladů spojených s tímto onemocněním poslouží rovněž jako oficiální argument pro vstup nových léčivých přípravků na trh a do úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Výsledky studie poslouží rovněž v komunikaci s laickou veřejností a upoutání pozornosti médií, kterým se doposud život s CF nepodařilo uspokojivě vykreslit.

Vyplněním tohoto dotazníku přispějete k lepší budoucí péči o pacienty s cystickou fibrózou a rovněž zvýšíte povědomí o vysoké zátěži, které toto onemocnění představuje pro pacienty a jejich blízké.

ZDE naleznete manuál (prezentaci), který detailně popisuje, jak vyplnit dotazníky.

Na tomto odkazu můžete začít dotazník vyplňovat (POZOR, prosím nakopírujte si odkaz přímo do webového prohlížeče): https://dotazniky.valueoutcomes.cz/dotazniky/COI_CF

V rámci dotazníkového šetření je potřeba vyplnit tento a další 4 dotazníky, které naleznete v těchto webových odkazech. Tyto dotazníky jsou nedílnou součástí studie, bez jejich vyplnění nebudeme moci Vaše data vyhodnotit. Děkujeme za Vaši trpělivost:

https://dotazniky.valueoutcomes.cz/dotazniky/CFQ-R

https://dotazniky.valueoutcomes.cz/dotazniky/EQ5D

https://dotazniky.valueoutcomes.cz/dotazniky/WPAI

https://dotazniky.valueoutcomes.cz/dotazniky/ZBI

Upozornění: Pro vyplnění dotazníku si prosím vyhraďte přibližně 2 hodiny svého času. Dotazník nelze uložit v průběhu, je tedy nutné jej vyplnit celý najednou. Prosím, připravte si k němu také Vaše tři poslední lékařské zprávy z vyšetření CF.  Uvedené informace v nich budete během vyplňování potřebovat.

Nejčastější otázky

Sběr dat bude probíhat do února 2021.

Děkujeme za Váš čas, který tomuto unikátnímu projektu věnujete! Věřte, že bude velkým přínosem pro všechny pacienty s CF.

Dotazníkové šetření, dotazník mapující život s CF, dotazník cystická fibróza