Víkendové setkání rodičů

Stejně jako každý rok jsme i letos uspořádali Víkendové setkání rodičů. Od pátku 7.10. až do neděle 9.10. tak měli rodiče dětí s cystickou fibrózou možnost sdílet své zkušenosti a emoce spojené s touto nemocí. V rámci svépomocných skupin se rodiče setkávají nejen s ostatními rodiči, ale také s dospělým pacientem, dětským CF lékařem a sociálním pracovníkem Klubu CF. Skupinu pak vede psycholog.
Víme, jak důležitý je pro rodiče také odpočinek od náročné péče o dítě s cystickou fibrózou a i na to, byl během víkendu prostor a rodiče tak odjížděli z víkendu odpočatí a nabiti novou energií.

Velké poděkování patří také NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti, bez jejíž finanční podpory by nebylo možné toto setkání zrealizovat.