Vyjádření Klubu CF a Pracovní skupiny pro CF ke koronaviru