Zde si můžete přečíst vyjádření Klubu CF a Pracovní skupiny pro CF ke koronaviru COVID-19.   […]