Cestovní pojištění

U pacientů s chronickým onemocněním je výběr cestovního pojištění o něco složitější. Vyznat se v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven může být oříšek. I přesto, že máte Evropský průkaz zdravotního pojištění, neznamená to, že máte po starostech. V EU není zdravotní péče zadarmo, a proto při pobytu v cizině musíte také platit. Cestovat bez sjednaného doplňkového pojištění, vám tedy rozhodně nedoporučujeme ani po Evropě. Aby bylo cestovní pojištění platné, potřebujete vždy od svého CF lékaře souhlas s vycestováním a potvrezní o tom, že váš zdraovotní stav je stabilizovaný.

V rámci Evropské unie

Občané Evropské unie mají sice výdaje na neodkladnou zdravotní péči ve všech zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ovšem platí zde povinnost uhradit spoluúčast za ošetření i léky.

Aby pacient mohl být ošetřen ve výše uvedených zemích, musí mít u sebe Evropský průkaz zdravotního pojištění vydaný zdravotní pojišťovnou v jeho zemi. Podle směrnic cílové země a druhu ošetření poskytnutého pacientovi je ošetření buď poskytnuto bezplatně, nebo za něj pacient zaplatí na místě a jeho zdravotní pojišťovna mu výdaje nahradí po návratu domů. Spoluúčast za takové neodkladné ošetření může být nakonec v řádu tisíců Kč.

Pojišťovny také kryjí náklady na ošetření poskytnuté pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních. Česká zdravotní pojišťovna rovněž neproplatí náklady, pokud je třeba dostat zraněného občana zpět do vlasti.
Proto doporučujeme sjednat i na cesty v rámci EU doplňkové komerční pojištění.

Mimo Evropskou unii

Pokud se rozhodnete cestovat mimo země EU, rozhodně musíte mít sjednané komerční cestovní pojištění. Pojištění, které se vztahuje na celý svět je logicky o něco dražší, protože se vztahuje také na země, kde našinci hrozí také různé choroby a nemoci. Cestovní pojišťovny nabízí různé balíčky od pojištění konkrétních států, zvlášť pojišťují USA a Kanadu, či pojištění pro celý svět.

V tomto případě je dobré určitě volit vyšší limity pojistného krytí pro léčebné výlohy. Případné náklady na ošetření nebo na nutnou repatriaci se totiž mohou vyšplhat až na několik miliónů korun.
Pozor si dejte na smluvní podmínky. Pojistné plnění je vypláceno v souladu s nimi a klient musí splnit všechny podmínky (např. očkování povinné pro danou zemi). V opačném případě nemusí být pojistné plnění vůbec vyplaceno.

U koho si sjednat cestovní pojištění

ČSOB, ERV, Generali Česká pojišťovna, UNIQA

Mají podmínku 12-6 měsíců před cestou žádná hospitalizace, ani akutní léčba zhoršeného zdravotního stavu a změna medikace. Čtěte podrobně smluvní podmínky.

Kooperativa

Kryje akutní zhoršení zdravotního stavu pojištěného, pokud ho bezprostředně ohrožuje na zdraví nebo životě a pokud se jeho příznaky projevili až v zahraničí. Tedy pokud budete mít potvrzení lékaře o stabilizovaném zdravotním stavu, mělo by ze strany pojišťovny dojít k plnění.

Kooperativa - cestovní pojištění

AXA Asistance

Nabízí speciální připojištění chronických onemocnění. Toto připojištění by mělo zahrnovat krytí nákladů spojených se zhoršením nestabilizovaného chronického onemocnění. Mají podmínku 12-6 měsíců před cestou žádná hospitalizace, ani akutní léčba zhoršeného zdravotního stavu a změna medikace.

AXA Asistence - cestovní pojištění