Očkování

Všichni občané České republiky, včetně pacientů s CF by se měli řídit očkovacím programem ministerstva zdravotnictví. Pacientům s CF mohou některá očkování kvůli častější nemocnosti chybět. Oproti zdravým jedincům je u nich tedy zvýšené riziko nekompletního nebo zpožděného očkování.

Před cestou je potřeba zjistit, zda má pacient všechna očkování v pořádku, a případná chybějící očkování doplnit. Při určování, zda je pacientovi potřeba dát druhou dávku vakcíny, je užitečné důkladně sledovat vytvořené protilátky v jeho organismu. Při těchto úkonech je třeba dodržovat směrnice platné v dané zemi. Pacienti s CF nemívají často tuberkulózu, ale po transplantaci plic se u nich může aktivovat její skrytá forma. Proto by se měli nechat očkovat v souladu se zavedenou praxí.

O vhodném očkování pro konkrétní destinace naleznete dostatek informací na Národním zdravotnickém informačním portálu Ministerstva zdravotnictví ČR. Některá očkování musí být provedena v několika dávkách a tak musí být jeho aplikace naplánována s dostatečným předstihem.

NZIP - Očkování cestovatelů

Speciální cestovatelská očkování

Očkování proti chřipce

Doporučuje se každoročně pro všechny pacienty s CF starší šesti měsíců. Toto by mělo platit i pro ty, kteří cestují do zahraničí (především v období listopad – únor při cestách na severní polokouli, v období duben – září na jižní polokouli a po celý rok do tropických zemí).

Vakcína proti hepatitidě A a B

Ukázalo se, že tato očkování bezpečně a účinně chrání před infekcí. Většina dospělých pacientů s CF možná není očkovaná, a to ani v zemích, kde se tato očkování doporučují. Několik studií dokazuje, že při cestování vzniká vyšší riziko úmrtí na hepatitidu A a B. Stejně tak jsou ohrožení pacienti s chronickým onemocněním jater. Až 92% pacientů s CF vykazuje nějaký druh poškození jater, a proto by u všech mělo být provedeno očkování.

Očkování proti žluté zimnici

Tuto nemoc přenáší komáři. Vyskytuje se v určitých oblastech Afriky a Jižní Ameriky (přesný výskyt zaznamenává mapa Světové zdravotnické organizace WHO). Některé státy vyžadují potvrzení o očkování před vstupem do země. Vakcína proti žluté zimnici je živá vakcína, kterou je možno očkovat jedince starší jednoho roku (ve výjimečných případech i kojence mezi 6 a 12 měsíci). Jedna injekce poskytuje ochranu na deset let.

Další doplňková očkování

Při cestování do zahraničí se doporučuje očkování proti tyfu, choleře, klíšťové encefalitidě, japonské encefalitidě, meningitidě (vakcína ACWY), vzteklině a malárii. Další informace o těchto typech očkování jsou dostupné na internetových stránkách WHO.

Je možné, že v závislosti na cíli cesty bude potřeba dodatečné očkování. Pacient by se měl o požadovaném očkování poradit s lékařem ve svém CF centru.