Mediace

Mediace je neformální, mimosoudní ujednávání sporů za pomoci mediátora, který sehraje roli prostředníka. Ten je během sporu přítomen a celý proces řídí. Mediace napomáhá najít vhodná řešení v dané situaci, aby byla reálná a srozumitelná oběma stranám a aby s ní obě strany souhlasili. Klub CF poskytuje mediaci svým členům bezplatně.

Průběh mediace

Mediace je časově náročnější proces. Jedno sezení trvá tři hodiny, přičemž v rodinných sporech obvykle jedno sezení nestačí. Zároveň se jedná o proces dobrovolný, což znamená, že ani jedna ze stran nemůže být ke vstupu do mediace nucena. Obě strany mají možnost celý proces kdykoliv v jeho průběhu ukončit.

Na začátku mediace mluví strany střídavě směrem k mediátorovi, říkají, s čím přicházejí a snaží se najít témata k řešení. Teprve poté mluví strany k sobě. Až poté se hledá konstruktivní řešení k daným tématům. Vybraná řešení se zapisují do dohody. V některých případech, například při rozvodu může být dohoda podkladem pro rozvodové řízení.

S čím vám může mediátor pomoci

 • Rozchod, rozvod, partnerské spory
 • Spory týkající se péče o dítě
 • Spory týkající se zdravotní péče o dítě
 • Mezigenerační a příbuzenské vztahy
 • Ostatní rodinné spory

Výhody mediace

 • Kontrola nad procesem a výsledném řešení
 • Pochopit a být pochopen
 • Dobrovolnost
 • Uchování důvěrnosti informací, které budou na sezení řečeny
 • Vyhnutí se soudnímu sporu, což vede k menší časové a finanční náročnosti
 • Bezpečné a neformální prostředí
 • Lepší spolupráce obou stran, spokojenost s dohodou, ke které došly, což vede k jejímu lepšímu naplnění

Mediátor v Klubu CF

Mediačním procesem vás bude provázet Mgr. Barbora Kožnarová, která má za sebou úspěšně absolvovaný výcvik v mediaci pod Asociací mediátorů ČR.

avatar-image

Mgr. Barbora Šitinová

Sociální poradenství a mediace

(+420) 773 586 325

sitinova@klubcf.cz