12. Slovenská CF konferencia

Ve dnech 11. – 12. listopadu 2022 jsme se účastnily 12. Slovenské CF konference.

Zástupkyně Klubu CF měly také aktivní účast na dvou přednáškách:

Nová cesta vstupu orphanů do úhrad ze zdravotního pojištění v ČR – první zkušenosti z pohledu pacientů ARELLANESOVÁ A.

Život s cystickou fibrózou: socioekonomický dopad onemocnění na pacienty a jejich pečovatele ZÁBRANSKÁ S.