Odborné semináře o CF a Členská schůze Klubu CF

Odborné semináře o CF a tradiční Členská schůze Klubu CF se bude konat 1. dubna 2023 ve Velké posluchárně 2. LF UK ve FN Motol. Během Členské schůze vás seznámíme s činností a hospodařením Klubu CF za rok 2022, řekneme vám, co se připravuje pro tento rok a budeme hlasovat.

Následovat budou Odborné semináře o CF, během kterých zazní přednášky lékařů a specialistů na CF na aktuální témata.

V předsálí budou k dispozici stánky našich partnerů. Na místě si tak můžete nechat seřídit váš inhalátor, případně nakoupit náhradní komponenty k inhalátoru od firmy MR Diagnostic. Firma Respilon pro vás má respirátory se slevou a firmy Nutricia a Fresenius přivezou na ochutnání novinky svých sippingů. Využijte této jedinečné možnosti k vyzkoušení nových chutí nutričních doplňků stravy i slevy na respirátory, které jinde nejsou k dispozici.

Těšíme se na všechny 1. 4. 2023 ve Velké posluchárně 2. LF UK ve FN Motol. 

Váš Klub CF💙

 

Děkujeme Ministerstvu zdravotnictví ČR za finanční podporu našeho projektu Odborné semináře o cystické fibróze

 

PROGRAM 

8:30   Registrace

9:00   Zahájení Členské schůze a úvodní slovo

9:05   Členská schůze

– Zpráva o činnosti Klubu CF v roce 2022

– Schválení předběžného hospodářského výsledku Klubu CF za rok 2022 a rozpočtu na rok 2023

– Plán činnosti na rok 2023 a jeho schválení

10:15  Přestávka na kávu

Dopolední přednáškový blok

10:45  Prof. MUDr. Pavel Dřevínek Ph.D. – „Máme Kaftrio. Jsme v cíli?“

11:15  MUDr. Pavel Tesner, Ph.D. – Reprodukce v rodinách s cystickou fibrózou

11:45  MUDr. Eva Fürstová – Projekt tkáňové biobanky pro pacienty s CF

12:30 – 13:30  Obědová přestávka

Odpolední přednáškový blok 

13:45  MUDr. Veronika Skalická – Organizace péče o pacienty s CF v éře modulátorové terapie.

14:15  Mgr. Aneta Frajtová – Éra modulátorů: nové výzvy a perspektivy nejen pro fyzioterapeuty.

14:45  Mgr. Pavla Hodková – Psychologie a modulátory – co je nového…

15:15  Ukončení

Prosíme hlaste svoji účast z důvodu zajištění občerstvení a oběda do 21. 3. 2023 na email: schwarzova@klubcf.cz