Dotazník k přechodu z dětské péče na dospělou

Vážení pacienti s CF a jejich blízcí,

dovolujeme si vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma přechodu z dětského CF centra na dospělé.

Vaše odpovědi nám velmi pomohou při realizaci našeho projektu na toto téma a vy tak získáváte jedinečnou příležitost podílet se na tom, jak má tato péče vypadat.

Vedoucím projektu je MUDr. Nela Šťastná, která bude výsledky tohoto dotazníkového šetření prezentovat na konferenci Klubu CF, která se bude konat 18. 5. 2024.

Vyplnění dotazníku vám zabere pouze pár minut a mohou ho vyplnit ti, které přechod z dětské péče na dospělou teprve čeká, jejich zákonní zástupci či ti, kteří si přechodem již prošli.

Dotazník můžete vyplňovat do 10. 5. 2024.

Dotazník jsme rozdělili do tří kategorií, vyberte si prosím, zda jste dospělý pacient s CF, pacient do 18 let s CF nebo rodič pacienta s CF.

Jsem dospělý pacient s CF.

Jsem pacient s CF do 18 let.

Jsem rodič pacienta s CF. 

Děkujeme za váš čas,

Klub CF