Křest Slaného kalendáře 2022 Praha

 

Pražský křest Slaného kalendáře 2022 proběhne 12.10.2021 v Kotelně 55.

Součástí večera bude již tradiční benefiční aukce pěti fotografií z kalendáře. 

Událost je z důvodů omezené kapacity přístupná pouze pro zvané!

 

Podmínky pro návštěvníky

Dospělí nemocní se mohou zúčastnit na vlastní riziko, pouze po předchozí registraci! Důrazně žádáme pacienty s kolonizacemi kmenem B. cepacia, MRSA, netuberkulózní mykobakterie a podobné, aby se zdrželi účasti na vernisáži.

Dále pro všechny

  1. a)    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. b)    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  3. c)    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
  4. d)    osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  5. e)    osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
  6. f)     osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Je zakázána účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují obecné podmínky; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění obecných podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění obecných podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění obecných, podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci.

Všechny osoby jsou povinny mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechové ventilu odpovídající normě FFP2, KN 95, nebo jim ekvivalentní.

I přes všechna tato relativní omezení se na vás těšíme.