Měsíc dobročinné závěti do 12.října

Na 13. září připadá Mezinárodní den závětí. Po celém světě připomíná tento den možnost darovat svůj majetek na dobré účely a těm, kteří pomoc potřebují.

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via vyhlašuje na období 13. září až 13. října Měsíc dobročinné závěti. Dárcům a dárkyním proplatí notářský poplatek za sepsání závěti!

Jak to funguje?

U příležitosti mezinárodního dne závětí 13. září se budeme celý následující měsíc věnovat štědrým dárcům a dárkyním, kteří pamatují na dobročinnost nejen za svého života, ale i po něm. U této příležitosti budou dárci proplaceny náklady na notářský poplatek za sepsání zápisu o závěti každému, kdo v takové závěti alespoň z části pamatuje na dobročinnou organizaci dle výběru svého srdce.

Poplatek včetně dalších úkonů je ve výši 1.800 Kč bez DPH. Sepsání závěti před notářem je jednoduchý úkon. Jakmile vše zdárně dokončíte, stačí kontaktovat koalici Za snadné dárcovství, zaslat pár jednoduchých podkladů a poplatek Vám bude proplacen (samozřejmě celou částku vč. DPH). Každý dar má smysl, každá dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme!

Více informací o tom, jak darovat prostřednictvím závěti naleznete zde: https://zavetpomaha.cz