Naše projekty pro rok 2024

I v tomto roce podporujeme naše členy pečlivě připravenými projekty. Budeme rádi, když nám je pomůžete dofinancovat. Zde naleznete jejich podrobný popis.

Edukace a novorozenecké balíčky

Jak jistě víte, již několik let je v České republice novorozenecký screening, díky kterému je možné odhalit diagnózu CF již krátce po narození miminka. Našim novým členům a jejich rodičům poskytujeme veškerou možnou pomoc, včetně psychosociální pomoci při edukaci, projektu Patron rodičů (laičtí poradci z řad již zkušených rodičů) a také novorozeneckých balíčků.

Můžete pomoci našemu Klubu CF s úhradou:

 • minimaska (nejmenší minimasku na inhalaci, aby inhalace byla co nejefektivnější)
 • dechová rehabilitační pomůcka pro děti od 2 let
 • sterilizátory 
 • v případě finanční podpory tohoto projektu bychom do novorozeneckých balíčků opět rádi přidali i vitamíny a probiotika

Přechod od pediatrické péče k péči dospělé 

Hlavním cílem projektu je vytvořit ucelené materiály zaměřené na téma přechodu z pediatrické lékařské péče do péče dospělé u pacientů s cystickou fibrózou (CF).

V rámci projektu vytvoříme:

 • příručku
 • videa
 • novou podstránku na webových stránkách

V současné době se „přechod“ s pacientem a jeho pečujícími osobami nikterak neprovádí. Pouze se předá dokumentace a přidělí nový lékař z dospělého oddělení. Ze zkušeností pacientů i lékařů víme, že je to naprosto nedostatečné. Často se stává, že kvůli nedostatečné přípravě „na dospělost“ se zhorší spolupráce v léčbě a tím i zdravotní stav pacienta. Praxe ze zahraničí ukazuje nutnost cíleně pracovat s pacienty na procesu přechodu.

Péče o nemocné s CF

Cílem projektu je vytvářet pro nemocné a jejich blízké provázaný systém kvalitní psychosociální podpory, edukace a sociálního poradenství ve spolupráci s lékaři z jednotlivých CF Center.

Činnosti projektu jsou:

 • poradenská a edukační činnost
 • sociální poradenství
 • půjčování zdravotnických přístrojů a pomůcek
 • zastupování zájmů pacientů s CF
 • provozování terapeutické místnosti s hernou v blízkosti nemocnice FN Motol
 • nutriční konzultace

Informační a osvětová činnost o CF

Projekt se zabývá získáváním nových informací o problematice tohoto vzácného, geneticky podmíněného nevyléčitelného onemocnění. Dále předáváním těchto informací, včetně novinek v léčbě a legislativě, jak pacientům a jejich rodinám, tak i informováním laické a odborné veřejnosti.

V rámci projektu jsou také realizovány aktivity zaměřené na mezinárodní spolupráci a spolupráci v rámci tuzemských NNO a institucí.

Činnosti projektu:

 • mezinárodní spolupráce
 • účast na mezinárodní konferenci
 • hájení a zastupování zájmů pacientů s CF, ale i napříč jinými diagnózami
 • zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice tohoto vzácného onemocnění
 • informování pomocí web. stránek, FB a dalších sociálních sítí organizace
 • zajištění chodu organizace

Péče o reprodukční zdraví u nemocných CF

Hl. cílem projektu je vytvořit přehledné a dobře dostupné materiály zaměřené na téma reprodukčního zdraví u pacientů s CF.

V rámci projektu vytvoříme:

 • příručku
 • video
 • novou podstránku na webových stránkách

Vlivem modulátorové léčby a tím i nové životní perspektivy se mnoho pacientů s CF stalo rodiči nebo rodičovství plánují. Důležité informace z této oblasti nejsou v českém jazyce dosud nikde komplexně zpracované, a tak budou vytvořené materiály v rámci projektu prvním a zároveň hlavním zdrojem informací pro všechny zájemce oblasti.

O vytvoření materiálů nás požádali sami pacienti s CF a odborná veřejnost.

Zvyšování fyzické aktivity u lidí s CF

Cílem projektu je vytvoření edukačních materiálů na téma zvyšování pohybové aktivity a podpora pacientů s CF v aktivním životě. Ne všichni pacienti s CF jsou dostatečně fyzicky aktivní. Pro pacienty s CF je však vzhledem k jejich závažné diagnóze důležité věnovat se vhodné sportovní disciplíně a správně ji provádět.

V rámci projektu vytvoříme:

 • 6 vzdělávacích videí
 • novou podstránku na webu s tématem zvýšení pohybové aktivity pro lidi s CF
 • motivační výzvu na sociálních sítích (nejlepší výkony v kategoriích odměníme věcnými cenami)

Další motivací pro zapojení se do projektu bude dárek v podobě sportovní lahve, kterou dostane každý, kdo se do výzvy přihlásí.

Advokační činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou 2024

Hl. cílem projektu je zlepšování kvality péče o pacienty s cystickou fibrózou (CF) a hájení zájmů pacientů prostřednictvím práce v Pacientské radě a spolupráce s organizacemi.

I nadále budeme pracovat v Pacientské radě MZ ČR (již 2. voleb. období, v roli místopředsedkyně). Jsme zakládajícím členem NAPO, kde pracujeme v roli statutárního zástupce.

 • aktivně vstupujeme do vnitřního připomínkového řízení
 • jsme členy pracovních skupin a komisí
 • podílíme se na tvorbě metodik
 • spolupracujeme s Národním koordinačním centrem pro VO, MZ ČR, odbornou společností pro CF, ČAVO, NAPO a ZP

Součástí naplnění hl. cíle je vypracování dokumentu „Cesta pacienta“, který vizualizuje potřeby pacientů s CF. Dokument má za cíl pomoci pacientům se vzácným onemocněním a lékařům identifikovat mezery v péči a k úpravě postupů tak, aby lépe vyhovovaly jejich potřebám.

CF jako nejčastější vzácná diagnóza slouží jako vzor pro další vzácné diagnózy i specializovaná centra.

 

Který z našich projektů byste rádi podpořili?
👉 Ozvěte se naší Ivče Šohajové.

Ing. Ivana Šohajová
Fundraiser

sohajova@klubcf.cz

(+420) 776 899 257

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!