Nedostatek léku Kreon v Evropě

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníků týkajících se dostupnosti léku Kreon na českém trhu. Česká republika byla v pořadí druhou zemí s největším počtem vyplněných dotazníků!

CF Europe v současné době jedná se společností Viatris, která je držitelem licence pro distribuci léku Kreon, aby nastavila dostatečnou saturaci českého trhu. Zároveň informovala EMA o nutnosti zařadit tento lék na seznam nedostatkových léků.

O dalším průběhu jednání Vás budeme informovat.

Váš tým Klubu CF