Typy modulátorů

Modulátory CFTR jsou léky, které se zaměřují na léčbu defektu proteinu CFTR. Přečtete si jak funguje nová kauzální terapie.

Existují modulátory

Existují tři hlavní typy modulátorů CFTR:

  • Potenciátory
  • Kerektory
  • Zesilovače

1Potenciátory

Protein CFTR má tvar tunelu, který lze uzavřít vraty. Potenciátory jsou modulátory CFTR, které drží vrata otevřená, takže chlorid může protékat buněčnou membránou.

Léčivo ivakaftor (Kalydeco ® ) je potenciátor. Tento lék může pomoci pacientům s mutací brány a vedení v CFTR. Funguje také na reziduální funkci a sestřihové mutace, kde je přítomno nedostatečné množství normálního proteinu. Ve všech těchto mutacích dosáhne nějaký protein CFTR povrchu buňky. Buď však na povrch buněk nedosáhne dostatek bílkovin, nebo protein neumožňuje protékání dostatečného množství chloridů. Tím, že držíte bránu na proteinu CFTR otevřenou, potenciátory umožňují protékání více chloridu a snižují příznaky CF.

2Korektory

Další typ modulátoru CFTR se nazývá „korektor“. Korektory pomáhají proteinu CFTR formovat správný 3-D tvar, aby byl schopen se pohybovat – nebo dosahovat – na povrch buňky.

Přes 80 procent lidí s CF má alespoň jednu kopii mutace F508del, která brání proteinu CFTR ve správném tvaru. Korekční léky pomáhají proteinu CFTR vytvářet správný tvar, přenášet jej na buněčný povrch a zůstat tam déle. Ale i s korektory se na povrch buněk dostane pouze část proteinu CFTR. Navíc proteiny, které se dostanou na povrch buňky, se neotevřou dostatečně, aby umožnily chloridu projít z buňky.

Pokud se však použije korektor (korektory) v kombinaci s potenciátorem – například ivacaftorem – k udržení otevřené brány na proteinu CFTR, může poté proudit dostatek chloridu, aby se příznaky CF zmírnily. V nejnovějším modulátoru na trhu byly korektory elexacaftor a tezacaftor kombinovány s potenciátorem ivacaftorem za vzniku léku Kaftrio ™ – trojkombinace, kterou lze použít k léčbě lidí s CF, kteří mají alespoň jednu kopii mutace F508del (bez ohledu na jejich druhou mutaci). Dřívější duální kombinace léků, jako je lumacaftor / ivacaftor (Orkambi ® ) a tezacaftor / ivacaftor (Symkevi ® ), sloužil menšímu množství populace – pacientům s dvěma kopiemi F508del mutací. Symkevi lze také použít k léčbě jedinců s jedinou kopií jedné z 26 specifikovaných mutací, bez ohledu na jejich další mutaci.

3Zesilovače

Poslední typ modulátoru CFTR se nazývá „zesilovač“. Zesilovače zvyšují množství proteinu CFTR, který buňka vytváří. Mnoho mutací CFTR produkuje nedostatečné množství proteinu CFTR. Pokud by buňka vytvořila více proteinu CFTR, potenciátory a korektory by byly schopny umožnit proudění ještě většího množství chloridu přes buněčnou membránu. Zesilovače, které jsou vyvíjeny a testovány, dosud nejsou k dispozici.

Modulátory nové generace

Ivacaftor a lumacaftor se někdy nazývají „modulátory první generace“, protože to byly první modulátory schválené k léčbě lidí s CF. Tezacaftor, schválený v únoru 2018, je také považován za modulátor první generace.

Elexacaftor je považován za součást modulátorů „nové generace“, které jsou potenciálně účinnější než modulátory CFTR první generace. Další terapie nové generace jsou ve vývoji. Pravděpodobně budou také součástí trojkombinační terapie, která poskytne více jedincům s CF různé možnosti léčby. Je důležité mít alternativy, protože jednotlivci na lék reagují odlišně. Navíc ne každý může užívat aktuálně schválené modulátory. Tato populace zahrnuje lidi, kteří mají vedlejší účinky, mají lékové interakce, mají mutace, které nereagují, případně nepatří do věkové kategorie, pro kterou byl daný lék schválen.

Každý ze tří léků v trojkombinační terapii řeší individuálně odlišný aspekt defektního proteinu CFTR. Při použití v kombinaci mohou být výsledky lepší než při použití jednoho nebo dvou samotných léků.