Bakterie

Bakterie můžete získat, pokud je vdechnete nebo přenesete dotykem očí, nosu nebo úst, aniž byste si předtím umyli ruce. Pro včasný záchyt bakterie je nezbytné pravidelně odevzdávat vzorek sputa k mikrobiologickému vyšetření.

Stěžejním pilířem léčby CF je udržet dýchací cesty bez trvalé kolonizace bakteriemi co nejdéle to je možné. Bakterie vyvolávají infekce, které mohou na plicní tkáni zanechat nevratné změny. Léčba infekcí je u CF podstatně agresivnější než u zdravých lidí, antibiotika se nasazují dříve, podávají se ve vyšších dávkách a delší dobu. Často se antibiotika nasazují i u virových infekcí, na které přímo neúčinkují. Pomáhají však v zárodku vymýtit bakteriální infekce, které na virózy bezprostředně navazují.

Včas nasazená a dostatečně dlouho podávaná antibiotická léčba může zabránit mnoha komplikacím a může zmírnit průběh nemoci i zlepšit vyhlídky nemocných. Výhody podávání antibiotik vysoce převyšují riziko vedlejších účinků této léčby a obavy z vedlejších účinků, které u nás antibiotická léčba vzbuzuje, jsou u CF neoprávněné.

Nejčastější bakterie

  • Staphylococcus aureus
  • Pseudomonas aeruginosa „Pseudomonáda“
  • Burkholderia cepacia komplex „Cepácie“
  • Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Netuberkulózní mykobakterie
  • Aspergillus fumigatus

1Staphylococcus aureus

Tato bakterie bývá velmi často původcem infekce dýchacích cest nemocných CF. Bývá často první bakterií, která se zachytí v sekretu dýchacích cest u CF pacientů. Tato bakterie se hojně vyskytuje i u zdravé populace, zejména u dětí, proto se u CF často zachytí aniž by u pacienta došlo k nějakému zhoršení zdravotního stavu.

Výskyt

Poměrně hojně se vyskytuje v zevním prostředí, neboť někteří lidé mohou být jeho nosiči. Ti jsou pak zdrojem kontaminace blízkého okolí. Nejčastěji bakterii mají v nose, krku nebo na kůži a nezpůsobuje jim žádné obtíže.

Léčba

Při prvním záchytu se léčí antibiotiky. V případě, že jeho nález ve sputu trvá, léči se již jen akutní zhoršení stavu.

2Pseudomonas aeruginosa „Pseudomonáda“

Jedná se o typickou bakterii osidlující plíce nemocných cystickou fibrózou. Je prokázán její přenos z pacienta na pacienta a to přímým kontaktem, nebo i nepřímo tak, že sáhnete na povrchy, kterých se dotýkal pacient před vámi.

Výskyt

Ve vnějším prostředí se jí daří ve vlhkém prostředí, zejména ve znečištěné vodě a půdě. Zdrojem mohou být tedy různá místa, kde se dlouhodobě drží voda. V domácnosti uveďme například odpady, odkapávače nádobí, zvlhčovače vzduchu na topení, voda ve váze s květinami, misky s vodou pro domácí mazlíčky, atd.

Léčba

Při záchytu bakterie ve vzorku sputa je nutné nasadit antibiotickou léčbu. ATB mohou být ve formě inhalace, tablet a někdy jsou třeba podat i intravenózně (zkráceně i. v. neboli ívéčka). Pokud se bakterie v plicích ani po přeléčení agresivní ATB léčbou pacient nezbaví, může se stát, že dojde k tzv. chronické kolonizaci. Za chronickou kolonizaci označujme stav, kdy bakterie vyjde v plicích pozitivně opakovaně 6měsíců po sobě.

U pacientů s chronickou kolonizací P.a. bývají intravenózně podávaná antibiotika součástí léčby i několikrát do roka. Inhalace ATB se v tomto případě také stávají pravidelnou součástí léčby. Chronická infekce bohužel zvyšuje počet hospitalizací, zhoršuje funkci plic a napomáhá poškození dýchacích cest a rozvoji bronchiektázií, logicky tak zhoršuje celkovou prognózu.

3Burkholderia cepacia komplex „Cepácie“

Existuje téměř 20 různých druhů bakterií Burkholderia, z tohoto důvodu se nazývají komplexem, přičemž některé z nich jsou pro pacienty CF škodlivější než jiné. U mnoha lidí s CF nemusí infekce B. cepacia zhoršit onemocnění plic. U některých pacientů však může B. cepacia způsobit i rychlý pokles plicních funkcí a zhoršení celkového zdravotního stavu. Může vést k závažnějším plicním infekcím (tzv. cepacia syndrom), které mohou skončit i smrtí pacienta. Celkovou prognózu pacienta kolonizace bakterií B. cepacia průkazně zhoršuje. Vliv na tento průběh má však nejen celkový klinický stav, ale i konkrétní druh, jímž jsou plíce infikovány. U pacientů s CF se nejčastěji setkáváme s B. cenocepacia, B. multivorans, B. vietnamiensis, B. dolosa, B. cepacia.

Výskyt

Jedná se o vzácnou bakterii, žijící ve vodě nebo vlhkých prostředích, jako je například zemina. Rizikové jsou tedy i hlízy, kořeny a cibule. Největším rizikem jak získat některou bakterii z řádu B. cepacia je přenosem mezi pacienty.

Léčba

Bakterie Burkholderie jsou často rezistentní na mnoho antibiotik, což ztěžuje jejich léčbu. Některé druhy lze úspěšně léčit kombinací antibiotik. Při záchytu bakterie ve vzorku sputa je nutné nasadit antibiotickou léčbu intravenózně (zkráceně i. v. neboli ívéčka). Nejčastěji se uplatňuje kombinace 2-3 antibiotik. Pokud se bakterie v plicích ani po přeléčení agresivní antibiotickou léčbou pacient nezbaví, může se stát, že dojde k tzv. chronické kolonizaci. Za chronickou kolonizaci označujme stav, kdy bakterie vyjde v plicích pozitivně opakovaně 6měsíců po sobě.

Chronická infekce touto bakterií se vzhledem k výše uvedené rezistenci na antibiotika neléčí jejich opakovaným pravidelným podáváním. Léčba antibiotiky se ponechává pouze pro akutní zhoršení zdravotního stavu. Kolonizace B.cepacia může být překážkou pro případnou transplantaci plic.

4Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA)

MRSA je kmen zlatého stafylokoka, který je rezistentní vůči mnoha typům antibiotik. Bakterie stafylokoka žije běžně v okolí člověka a zvířat. Osídluje především kůži a sliznice. Prokazuje se v horních dýchacích cestách u 20 – 50% zdravých osob. Někteří jsou jeho trvalými nosiči, jiní občasnými. Bakterie je navíc schopná přežívat dlouhou dobu na předmětech, jako jsou kliky u dveří, umyvadla, podlahy nebo čistící prostředky. Největší riziko přenosu hrozí v nemocničních zařízeních. V nemocnicích je nutné nakažené jedince od ostatních izolovat v jednolůžkových pokojích s přísným hygienickým režimem. Pokud jste kolonizování MRSA, měli byste o tom informovat každé lékařské zařízení, které navštívíte. Kolonizace MRSA zhoršuje celkovou prognózu pacienta a může být překážkou pro případnou transplantaci plic.

Výskyt

Žije běžně v okolí člověka a zvířat. Osídluje především kůži a sliznice. Někteří jsou jeho trvalými nosiči, jiní občasnými. Bakterie je schopná přežívat dlouhou dobu na předmětech, jako jsou kliky u dveří, umyvadla, podlahy nebo čistící prostředky. Největší riziko přenosu hrozí v nemocničních zařízeních. V nemocnicích je nutné nakažené jedince od ostatních izolovat v jednolůžkových pokojích s přísným hygienickým režimem. Pokud jste kolonizování MRSA, měli byste o tom informovat každé lékařské zařízení, které navštívíte.

Léčba

Jde o infekci, která není citlivá na běžná antibiotika. Přesto lze tuto infekci v některých případech vyléčit (často za pomoci intenzivnějších hygienických opatření, do kterých se zapojuje celá domácnost), v jiných se stane chronickou. Pokud dojde k trvalé kolonizaci léčí se antibiotiky již jen akutní zhoršení stavu. Kolonizace MRSA zhoršuje celkovou prognózu pacienta a může být překážkou pro případnou transplantaci plic.

5Netuberkulózní mykobakterie

NTM je skupina bakterií, přičemž u pacientů s CF se nejčastěji setkáváme s Mycobacterium avium a o něco nebezpečnější Mycobacterium abscessus. Pokud se NTM nalezne ve vzorku sputa, neznamená to, že má pacient také plicní onemocnění NTM, to může ukázat až následné vyšetření CT. Lidé s CF, u nichž dojde k trvalé kolonizaci plic, nejsou způsobilými k transplantaci plic.

Výskyt

NTM je skupina bakterií, které žijí v půdě, bažinách a vodních zdrojích. Jsou velmi odolné a dokáží přežít i po použití některých desinfekčních prostředků. U pacientů s CF začaly být tyto infekce zaznamenávány až v 90. letech. Stále jsou poměrně velkou neznámou. Nevíme, jestli se dokáží šířit přenosem z pacienta na pacienta, ani jak dojde k jejich získání z vnějšího prostředí.

Léčba

Léčba této bakterie je velmi obtížná. Pokud dojde k rozvoji plicního onemocnění NTM, budete pravděpodobně léčeni nejméně třemi antibiotiky současně. Možná budete muset užívat tato antibiotika po dobu 12 měsíců nebo déle. Je zde také možnost, že léčba bude mít další vedlejší účinky.

6Aspergillus fumigatus

romě infekcí bakteriemi jsou lidé s CF náchylní k rozvoji plísňových infekcí, včetně houby Aspergillus fumigatus. Ta nemusí způsobit vážnější problém. U některých pacientů se však v důsledku infekce rozvinou závažnější stavy, včetně Aspergilové bronchitidy (AB) a alergické broncho-pulmonální aspergilózy (ABPA). Riziko rozvoje ABPA je vyšší u pacientů, kteří mají navíc alergii, astma, nebo chronickou kolonizaci Pseudomonas aeruginosa.

Výskyt

Vyskytují se ve vzduchu, v půdě, kompostech, prachu, stavebních materiálech, některých potravinách (plesnivý chléb, ořechy, džemy, atd.) a ve vodě. Hlavní vstupní cestou pro Aspergily je dýchací trakt.

Léčba

Infekce Aspergilem může vést u pacientů s CF k rychlejšímu poškození plic. Léčba AB a ABPA zahrnuje léčbu antimykotiky a kortikoidy, které mají vedlejší účinky (zvýšená chuť k jídlu, přibývání na váze, zvýšení hodnoty cukru v krvi, zvýšené riziko infekce, osteoporóza a jiné). Kromě toho Aspergillus může znamenat komplikace pro případnou transplantaci plic.