Podcast Moci bez nemoci o CF

Moci bez nemoci

Na Českém rozhlasu Dvojce můžete poslouchat podcast Moci bez nemoci. Hosty Šárky Volemanové jsou Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. – přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, dospělá pacientka s cystickou fibrózou Veronika a Mgr. Simona Zábranská – ředitelka Klubu CF.

Během rozhovoru Veronika velmi otevřeně hovoří o tom jak sama vnímá život s cystickou fibrózou. Zároveň je věnován prostor léčbě lékem Kaftrio, jehož klinické studie se Veronika účastnila.

Zde si můžete celý podcast poslechnout

Zleva: Simona Zábranská, Šárka Volemanová, Veronika, Pavel Dřevínek