Podpisová výzva za umožnění pomoci s podáváním léků v MŠ a ZŠ 

Podpisová výzva za umožnění pomoci s podáváním léků v MŠ a ZŠ 

Dětští pacienti s cystickou fibrózou, jejich rodiče a ostatní pečující dlouhodobě řeší problém s podáváním léků v mateřských a základních školách.   

V čem je problém?

 • V ZŠ a MŠ není pracovník, který by mohl podat chronicky nemocnému dítěti léky. Tato problematika se netýká pouze nemocných cystickou fibrózou, ale všech dětí vyžadujících medikaci (např. děti s cukrovkou nebo astmatem).
 • MŠ a ZŠ často nechtějí přijmout dítě do jejich vzdělávacího zařízení, případně uzpůsobit podmínky. Děti často nemohou jezdit na kolektivní akce jako jsou školy v přírodě, lyžařské kurzy či jiné výlety. Je to zcela zbytečné, jejich zdravotní stav to dovoluje.
 • Menší děti ve školkách a na prvních stupních základních škol si lék neumí sami podat nebo mohou zapomenout si lék vůbec vzít, ač je to velmi důležité.
 • Každé dítě má právo na vzdělávání, ne vždy tomu tak v praxi je.
 • V současnosti to funguje tak, že rodiče musí docházet do školského zařízení a podávat léky dítěti sami. To narušuje jejich pracovní život (např. musí mít zkrácený úvazek, odcházet z práce o polední pauze apod.).

Co navrhujeme? 

 • Ministerstvo školství a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví musí najít společnou řeč a spolupracovat na hledání řešení co nejdříve. Doposud nechce ani jeden segment převzít zodpovědnost za danou situaci, řešením je mezioborová spolupráce a pracovní skupina při těchto ministerstvech.
 • Vytvoření nové pozice sdíleného zdravotnického pracovníka, tedy člověka se zdravotnickým odborným vzděláním je finančně i organizačně náročné. Řešením může být zákonná úprava kompetencí učitele a vyškolení alespoň jednoho učitele v daném zařízení.
 • Děti s chronickým onemocněním tak nebudou zbytečně vylučovány z kolektivu a vzdělávání, budou moci chodit do školy, kterou si vyberou. Dále budou moci konečně jezdit na školy v přírodě a podobné akce se svými vrstevníky. Zároveň se může stát, že kdykoliv během školní docházky bude potřebovat podat lék či jinou zdravotnickou pomoc i dítě doposud zdravé, vyškolený pedagogický pracovník by tak zajistil zvýšení bezpečnosti všech dětí.

Jak toho docílit? 

 • Podepište naši výzvu
 • Řekněte o této výzvě svým přátelům a sdílejte ji: www.klubcf.cz
 • Zůstaňte s námi v kontaktu a sledujte, jak se naše úsilí vyvíjí na klubcf.cz

Informace o zpracování osobních údajů:

Podepisující osoba bere na vědomí, že její osobní údaje budou sloužit primárně za účelem zajištění další podpory při vyjednávání Klubu CF s MŠMT a MZ a za tímto účelem budou zpracovávány jako nezbytné k naplnění účelu této výzvy. Mohou být tedy předloženy MŠMT a MZ. Podepisující osoba bere na vědomí, že má na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v platném znění, mimo jiné oprávnění požadovat přístup k osobním údajů týkajícím se podepisující osoby, požadovat jejich opravu, úpravu, nebo výmaz (po naplnění účelu, pro který byly osobní údaje poskytnuty), vznést námitku proti jejich zpracování, a to na emailové adrese: schwarzova@klubcf.cz, případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, na jehož internetových stránkách lze nalézt více informací o právech subjektu (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). Osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let od naplnění účelu výzvy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Pokud podepisující osoba zaškrtne u svých osobních údajů políčko souhlas, uděluje současně Klubu CF souhlas se zpracováním jejich osobních údajů za účelem zasílání informací o činnosti Klubu CF, probíhajících sbírkách apod., a to na dobu 5 let. Tento souhlas může podpisující osoba kdykoliv odvolat, a to zasláním emailu s tímto požadavkem na emailovou adresu: schwarzova@klubcf.cz.

Podpisová výzva KNCF (google.com)