RECYF 2022

9.12.2021 v Praze proběhl již 11. ročník zasedání Českého registru pacientů s cystickou fibrózou.

Za Klub CF se zasedání účastnily Simona Zábranská a Markéta Mikšíková.

Zasedání pravidelně slouží pro sdílení novinek v oblasti léčby CF, ale také pro sdílení výstupů z pacientského registru a jejich srovnání s výstupy z celé Evropy. Data z národního registru jsou velmi důležitá pro vyhodnocení úspěšnosti léčby i jako podnět k diskusi, která směřuje ke snaze zlepšovat a zvyšovat kvalitu poskytované péče.

Spolupráce Klubu CF s lékaři a specialisty z CF center z celé České republiky je pro nás klíčová.