Slaný kalendář 2023

Slaný kalendář 2023

Letíme za sny

Výše platby je jen na Vás. 

300,- Kč / 500,- Kč / 1000,- Kč 

* 100% z prodejní ceny kalendáře putuje na konto Klubu CF a bude použito na pomoc nemocným cystickou fibrózou. 

Všichni zainteresovaní pracovali na kalendáři bez nároku na honorář. 

koupit kalendář

V závislosti na aktuálním zdravotním stavu může být léčebný režim nemocných v mnoha směrech limitující. Některé aktivity nejsou z důvodu hygienického režimu nebo fyzické náročnosti vhodné nikdy. Dvanáct nemocných CF nám prozradilo svá přání, která nejsou vzhledem k jejich diagnóze reálná. Za pomoci umělců jsme se pokusili jejich přání splnit alespoň v tomto kalendáři.

Umělci, kteří se na tvorbě kalendáře podíleli jsou: Milan Cais, Tomáš Císřovský, Eliška Podešvová, Anna Borovičková Ročková, Vhrsti, Marie König Dudziaková, Dita Stuchlíková, Alena Brunhilda Burneleit, Lukáš Fibrich, Artiom Pitușcan, Pavel Čech, Ivo Rafan Traxmandl, Gabriela Šmídová.

Všichni dospělí vyfocení v kalendáři jsou nemocní cystickou fibrózou. Cystická fibróza (CF) je závažné dědičně podmíněné onemocnění postihující zejména dýchací a trávicí systém. Dětem s CF se říká slané děti, mají totiž výrazně slanější pot než děti zdravé. Nemocní s CF potřebují intenzivní léčbu každý den po celý život. CF je v současnosti nevyléčitelná. V České republice je diagnostikováno přes 700 nemocných, z nichž je 51 % dospělých.

Děkujeme:

FOTO: Jakub Koutný

Produkce: Alexandra Moussová, Edita Vizinová

Scénář a texty: Jan Javornický, Martin Šinkovský

Art Director: Jan Foltýn

Vizážistka: Dáša Kršková, Biorganica

Kostýmy: Edita Vizinová

Studio: YesPhoto, digifoto.cz

Papír: Antalis

Tisk: Uniprint