Setkání Patronů rodičů

Letošní setkání Patronů rodičů proběhlo 13.5.2023 v prostorách Klubu CF. Přítomni byli Patroni rodičů, psychosociální pracovnice Barbora Kožnarová, psycholožka Alexandra Lammelová a paní doktorka Jana Bartošová.

Již tradičně proběhla intervizní část, poté se ujala slova paní doktorka Bartošová, která Patronům přednášela a odpovídala na dotazy týkající se edukace nově diagnostikovaných pacientů v současné době.

Zároveň proběhl brainstorming na téma dalšího fungování projektu a už nyní vám můžeme říct, že letos chystáme projekt Patronů rodičů posunout dál, aby lépe pomáhal nově diagnostikovaným rodinám. O těchto novinkách vás budeme brzy informovat.

Je důležité říci, že Patroni rodičů jsou vyškolení laičtí poradci z řad rodičů dětí s CF. Pravidelně se vzdělávají, ale nejdůležitější je, že mají osobní zkušenost s dětmi s CF. Jejich služby mohou využít nejen nově diagnostikované rodiny, ale také rodiče a blízcí starších dětí.

Velké poděkování patří také NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti, bez jejíž finanční podpory by nebylo možné toto setkání zrealizovat.